Lesk mrtvých požárů

from by Stíny plamenů

/

lyrics

Lesk mrtvých požárů můj obzor mysli šlechtí
Klam svatých komor z nebes břehů padá
Mok Mistra Jímače rány boží nítí
Krev kalné země nádrž zrání hledá
Jiných mistr provozů chtěl odpadních vod píti
Přišel, aby okusil lektvar středověký
Nic horšího nepil, teď snad život má si vzíti
Půlka hlavy v kynetě s mohutnými loky
Bude odlit jubilejní poklop na počest Mistra
Exploze slavnostních kanystrů
Dlouho budou doznívat
Cech zraky ztřeštěné dlouho si ponechá
Věk rodu Čistírenských hlouběji koření
Sám Pán snáší poklony, hlas mocně vyznívá
Zbaven zardělosti, krutého sevření

credits

from Šum v pološerech, released December 4, 2015

tags

license

all rights reserved