Šum v pološerech

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
03:24
4.
04:18
5.
6.
7.
8.

credits

released December 4, 2015

tags

license

all rights reserved
Track Name: Borský okruh
ři čtvrtě roku Pan Morbivod ve stokách nebyl
Věnoval se dokončování alba Propadlé vody
Nyní, když podzim a zima kalendář zdobí
S Cechem jsme gumáky nazuli a jdeme
Nejdříve sraz máme na náměstí Českých Bratří
Koukáme na poklopy od OK 52
U Radbuzy pak do výtoku
A propojením zíráme na krásy cihel
Fantastické klenby historických chodeb
Je to sběrač IB
Říkejte mu Borský, a ve více větvích
Prokletím však tento večer stane se
Odlehčovačka číslo 37
Chloubou mistrů stavitelů
117 let v ní tečou splašky
A je jako nová
Chvíli proti proudu Železniční ulicí
Pak vnoření se směrem k centru do klenby
Nízké je to pekelně, a ještě více za chvíli
Prokleti jsme samotným Pánem z Čistírny
Starodávné chodby, starodávný beton
Nutí mě řvát refrén z prvního dema
„Klenba prokleté kanalizační stoky”
Musíme se skutečně hodně ohýbat
Infernální spadiště zarazilo nás
Dál nelze pokračovat, to se mi snad zdá
Proplazíme tedy výtok OK 36
To je konec všeho, tady stokám vládne Satan
Míra průzkum zakončil, tam neproleze nikdo
Polévá nás pot a špína, gumák plný vody
Průtok stoupá, nelze vylézt, beru si slovo
Stovky metrů v podřepu a litry hnoje v gumákách
Závidíme všem z Cechu, kdo zůstali dnes doma
Chcípneme zde ve třech, doplujem do čistírny
Mistrovská to výprava za pravdou špíny
Track Name: Lesk mrtvých požárů
Lesk mrtvých požárů můj obzor mysli šlechtí
Klam svatých komor z nebes břehů padá
Mok Mistra Jímače rány boží nítí
Krev kalné země nádrž zrání hledá
Jiných mistr provozů chtěl odpadních vod píti
Přišel, aby okusil lektvar středověký
Nic horšího nepil, teď snad život má si vzíti
Půlka hlavy v kynetě s mohutnými loky
Bude odlit jubilejní poklop na počest Mistra
Exploze slavnostních kanystrů
Dlouho budou doznívat
Cech zraky ztřeštěné dlouho si ponechá
Věk rodu Čistírenských hlouběji koření
Sám Pán snáší poklony, hlas mocně vyznívá
Zbaven zardělosti, krutého sevření
Track Name: Dějiny krve
Dějiny krve mé jsou přetřásány v duchu
Zápach černých voskovic na přelivové hraně
Staré vlny topí zmetky starých pořádků
Vlhký beton zušlechťován kulturami plísně
Klekával jsem před šachtami
Myslím na Slovanský sběrač
Všechny stoky jsou moje
Všechny komory moje
Milion poklopů mých
Retenční nádrže moje
Jsem hlavním inženýrem kanalizace
Zaplavím vás, kdykoli mi praskne cévka v hlavě
Vykrvácí black metal, a znovu vybuchne
Naše stoky navštívil Satan a zdrží se
Klekával jsem před šachtami
Myslím na Slovanský sběrač
Track Name: Oddech par
Oddech par večerní a šum v pološerech
Stokrát šli jsme ÚKS jak magickou kryptou
Šedý pigment plane, sní ve vnitřních požárech
Cech odložil žal a utajený plán
Škrtící trať pěje rány střelby němé
Pojďte tam, kde nikdo z Cechu nevkročil
V mapách hledat za soumraků šachty věčné
Mlh chuchvalce v nich jsem lačně prosvětlil
Srdce se chvěje, poklop ovál mráz
Tajný úsek ÚKS ukončil své mlčení
Gumák jeden po druhém, výstroje třas
Šedých vod hlas zastírá nám zlato pohřební
Slavnostních hra světel do nás láme žas
Známe a přec neznáme se s klenbou
Vznešenou a kynetou, temní úchvat nás
Betonový šat a mizející klam noc pozvednou
Nepoznané tmy se v hrůzný rozměr úží
Svraštělým a umdleným se plížím pohybem
Krvavý dech
Cítím vod odpadních kůží
Setkávám se s cihlovým Černickým sběračem
Spatřit břehy soutoku se sběračem E
Metrů nemnoho tam
Na výšku však ni jeden
Kroků rytmus matoucí nepřežijeme
Propadl jsem do vod smrti v kolaps mrazem
Track Name: Bledé cesty čistírenských muk
Bezhlasý závan, děs na dosah je
Mokré dno, přívaly pěn
Tam ve stokách lká kdosi ztracený
Ve vlnách a nánosech pne lan
Bledé ruce jak sápou se k bohu v záři luny z povrchu
Bledé cesty čistírenských muk
Nejisté víry v tiši i řevu
Všem se nám zdálo, že udeří hrom
Na stěnách se blesknou klenoty
Ze sbírky bludného Mistra
Každý z nás teď aby mu naslouchal
Hladí někdo dlažbu v mdlobě spánku
A zvedá se pro vichr černých vizí
Budou v toku věčné změny, či dlouhodobé ustrnutí?
Ospalost mě nesežehne, žádný blok betonu
Alexandr Špinírenský, ó město, vodo, zde povstanu
Zloba stínů se sype spadištěm
Záblesky litiny řežou prostor
Zašlý herec s mokrým strništěm dýchá vůni legend
Track Name: Flexibilní stoka
Pod slepé ulice svá žebra stoka tlačí
Nepevné uložení to umožňuje
Kalových hmot zdroj bokem se stáčí
Hluk panen zvradelních den zahušťuje
Podzemím zmítá se vodič vod
Měkké tkáně klenbami jsou svatými
Předstírají hlavních strojů chod
Do dolních oblak se sblížit s mrtvými
Revizní šachty uhýbají provozu
Pozor, měknou poklopy!
Kmenová stoka per rectum
Zanořte hmat do špíny
Přítel Syna poklopů — Svatý Pan Dvořák
V bitvě proti vodárně, skoro středověk
V přilbě, s kopím ďábelský přízrak
Hvězdný Jeho puls, jak přešel celý svět
Sen hlín zčernalých pod dlažbou plane
Rmutné duše druhé strany úpí v kalech
Na dně a též pode dnem kolaps nenastane
Kanalizace se hýbe pod Plzní na zvradlech
Track Name: Sesutí podzemních cest
Ty ohně padají na stěny
Desítky let bičovanými
Kalným morem svatých
S dušemi přiodkvetlými
Hledání dalších vod si za úděl vzal
Nějaký němý hlídač z nadzemí
Provoz pomalý
Hledal vodu
Zabiják dočten
Všichni mrtví
Vykopal studnu ve stodole
Vodu nenašel
Tak tam naházel stroje
Stodola spadla
Kopání studny narušilo těžce
Jednu z hlavních tepen naší činnosti
Sesutí podzemních cest
Provází hořkost zmírajících rukou
Pochody skruží a prachu
Zničující vlny jisker z cihel
Odkud přišel drtit nám stoky
A komu šat provozní zcizil?
Páni z nádrží pálí varovné výbuchy
Posledním záškubem se zmítá cíl
Track Name: Synchronizace vod
Zhruba 130 obyvatel Bubenče a Dejvic
Přikováno na trůn oné místnosti
Podle hygieniků je na vině voda z vodovodu
Problém se týká 32 000 obyvatel
Nasazeno bylo 60 cisteren
PVK
Synchronizace vod — odpadní a pitné
Synchronizace vod — havarijní jev
Synchronizace vod — v Bubenči a Dejvicích
Synchronizace vod — PVK
Upozorňujeme občany
Bydlící v okolí Vítězného náměstí
Při pití a přípravě stravy
Užívat přednostně balenou vodu
Důvodem je dosud neobjasněný výskyt
Průjmových onemocnění v této oblasti
Synchronizace vod — odpadní a pitné
Synchronizace vod — Well se také napil
Synchronizace vod — v Bubenči a Dejvicích
Synchronizace vod — PVK