Black metalové peklo ve špíně kanalizační vody

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
03:54
8.
9.

about

demo

credits

released December 15, 1999

tags

license

all rights reserved
Track Name: Visutá stoka smrti
Ve výši neskutečné vysoko nad městem
Dílo vodohospodářské visutá stoka
Obraz její ničemu není podoben
Věčný obdiv pravda je jistě zasloužen

Do stoky této vstoupili jsme já a přítel můj
Do prasklin ve zdech umístili cosi jako hnůj
Výbuchu ten příčinou už brzy musí být
Již v této chvíli můžeme o smrti přestat snít

Nálože jsou připravené
Vracíme dolů na zem
Zůstali tam však znečištěné
Naše zelené gumáky

Hloboko pod vratkou visutou stokou
Stojící na prohnilých dřevěných sloupech
Tam stavení se nachází s církevní chátrou
Z toho co stane se bodou lapat dech

Tisíce křesťanů slouží mši svatou
Tisíce křesťanů slouží mši svatou

Teď už se rovnováha klátí
Dřevěné klády všude praskají
S děsivým rachotem stoka se boří
Těžké kusy betonu na kostel padají

Tisíce křesťanů slouží mši svatou
Tisíce křesťanů slouží mši svatou

Kusy střechy trámy betonové panely
Na hlavy věřících a bezmocných padají
A už letí voda zatéká do chrámu
Zmetkové už nevěří na boží záchranu

Mnozí už se vzdali snahy
Plesají naše srdéčka
Mezitím též dopadly
Naše shnilé gumáky gumáky gumáky gumáky gumáky

Dobře poslouchejte je konec ježíšků
Odporné svatých mrtvoly tečou do stok podzemních
Ze světa je odstraní nový věčný bůh
Vládce všech stok a čistírny vod odpadních

Tisíce křesťanů topí se ve špíně
Tisíce křesťanů umírá ve vodě

Vyznavači Kristovi kteří přežijí
Přejdou k nám na víru v Pána z Čistírny
Kdo ještě jednou pomyslí na spásu Ježíšem
Ten bude navždy rozdrcen těžkým poklopem

Ti kdož chtějí odčinit
Posvěcené zločiny
Ti musí žrát
Žrát naše gumáky gumáky gumáky gumáky gumáky
gumáky gumáky gumáky gumáky
gumáky gumáky gumáky gumáky
Track Name: Kanalizační peklo ve víru černé vody
Na ponuré město padají ničivé přívaly deště
Proudy vody sbírají s sebou špínu z ulice
Do železných vpustí se valí směs prachu a vody
Ve stokách vyzděných už se žení všechny příšery

Letní noc
Je příšerná bouře
Třeste se krysy
O vodu není nouze

Živel pekelný ovládá odpadní stoky
V proudu smrtícím boří se nepevné chodby
Děsivě duní poklopy dole se valí voda
Masivní vlna špíny se řítí k čistírně

Lidé zvířata neopatrná
Probouzí se ze sna
Čas stok nastává

Věřte v sílu vody
má nesmrtelnou duši
Věřte v sílu špíny
ve vodu odpadní
Obraťte své myšlenky
na šedou víru
Mocný Pán z Čistírny je nejvyšší z bohů

V malých stokách zvyšuje se nebezpečně hladina
V nižších místech plné jsou a stříká voda z poklopů
Rozpadá se zdivo staré a země už se propadá
Každá bytost ze stoky se blahem rozplývá

Přistupte k nám
Otevřete poklopy
Však nikdo nesmí sám do nebezpečné stoky

Sestupte níž
Ponořte se do vody
Doplujte blíž
Pánovi z Čistírny

Věřte v sílu vody
má nesmrtelnou duši
Věřte v sílu špíny
ve vodu odpadní
Obraťte své myšlenky
na šedou víru
Mocný Pán z Čistírny je nejvyšší z bohů

Hrůzné peklo šedé vody vládne pod zemí
Nekonečné masy špíny proudy odpadní
Plné jímky bahna rezavějící mříže
Neobyvatelné místo pro křesťanské duše

Kanalizační peklo ve víru černé vody
Utopené zmetky splavují mocné přívaly
Rozpuštěné kosti klesají na dno stoky
Nevítané potvory už zdárně vyhnívají
Track Name: Černá stoka je hrobem všech svatých
Tady v chladu, věčném stínu
kde zmetků šedých je svět
kde spadá den do temného víru
kde vládne odpadní hněď

Jímací prohlubeň ze starých časů
naplněna po okraj páchnoucí šedí
Otevřen je průchod do černých hrobů
z té odporné cesty návratu není

Černá stoka je hrobem všech svatých
Potupně skončili ve vlastních splašcích

V těchto podzemních tajemných stokách
Nalezlo smrt mnoho věřících a svatých
Ostatky ukryté jsou hluboko v chodbách
Pod tlakem přetěžkým ve vodách odpadních

Pod hromadami špíny jsou pohřbeni lidé
Ti kteří víru v krista vyznávali
Bezmocní byly sluhové bez duše
Odpadní vody jim životy vzali

Černá stoka je hrobem všech svatých
Potupně skončili ve vlastních splašcích

Už zavřené jsou železné poklopy
Navždy jsou ztraceni ve stokách hlubokých
Všichni na Ježíše dávno zapoměli
Jeho věrní příznivci spí ve vodě odpadní
Track Name: Klenba prokleté kanalizační stoky
Ve skrytém prostoru kanalizačním
Pod zdivem prastarým glazovaným
Tam šedá stvoření ve vodě plují
Ty chodby nelítostné silnou moc mají

V podzemí nevábném bloudí temná stvoření
Jejich těla skládají se pouze z vod odpadních
Návštěvy nepozvané krom potkanů původních
Budou potřísněné odpadem zašedlým

Ukrutnou cestou se linou vlhké páry
S neuvěřitelnou mocí vnikají do spáry
Postupně narušují původní tvar klenby
A při bouři na světě vnějším je peklo pod zemí

Klenba prokleté kanalizační stoky
Klenba prokleté kanalizační stoky

Když nezkušený člověk zavítal tam do kanálu
Před sebou on zaslechl příšerný to poprask
To zbořila se stoka zřítila se do sebe
Pak zděšený se obrátil a hrůza

Ve druhém směru chodby padající cihly
Beznadějná situace není cesty ven
Žhavý pot prosákl se z těla nešťastníka
Teď nepomůže ani vládce všech čistíren
Track Name: Já pro stoky chci žít
Můj život provázejí již asi sedmý rok
Jak silně zbohatl v nich já to neslýcháno
Těch příběhů a dobrodružství nepočítáno
Toť věřte nebo nevěřte já věrný jsem stokám

Všechny stoky z města noci pojmou vody hektolitry
Všechny stoky směřují do sídla Pána z Čistírny
Jen pro stoky já chci žít
Všechny stoky splavují šedé vody odpadní
Stoky pro mě znamenají vysvobození
Jen pro stoky já chci žít

Z šedého všedního světa nad zemí
Do ještě větší šedi za šera unikám
Slyším jen šum vody poklopů dunění
Cítím chladný zápach ten sílu dodává

Navracím se zas a zas do temných místností
Mají v sobě jakési kouzlo já ho objevil
Já dal stokám duši a jiní dali beton
Bůh skvostů odpadních je sám čistíren Pán

Všechny stoky z města noci pojmou vody hektolitry
Všechny stoky směřují do sídla Pána z Čistírny
Jen pro stoky já chci žít
Všechny stoky splavují šedé vody odpadní
Stoky pro mě znamenají vysvobození
Jen pro stoky já chci žít
Track Name: Významné kanalizační osobnosti a příšery
Pán Čistírenský - Nejmocnější vládce
všech stok a čistírny odpadních vod

Paní Vodárenská - Nádherná ženština
zrozená v jasně čisté vodě vodárenských nádrží

Lidé její vodu náramně znečišťují
a tímto ji proměňují ve vodu odpadní
Díky lidem tedy došlo ke splynutí
Nejvyšších postav vodních panství

Pán Čistírenský a Paní z Vodárny
spolu splodili odpadní potomky:

Syn Poklopů - Příšera zahalená
v závoji poklopů je zakrytá

Mistr Jímač - Nejstarší syn
Pojídá naplavené bahno ze své jímky

Bratří Česle - Navzájem svařená
železná dvojčata na pohled odporná
Mřížovité zrůdy zachytávající
Před čistírnou velké nečistoty

Slečna voda - dívka z potrubí
Leč má dvě duše ani jedno tělo
Tvoří ji jen voda pro jednu duši pitná
A nejkrásnější slečna je voda nečistá
Track Name: Rozhovor I.
Syn Poklopů:
Otče můj z čistírny já udřen jsem a bezradný
Nad místností starobní já poklop našel zarezlý
Snažil jsem se ho vyzvednout
Však nemohl s ním ani hnout
Dej mi prosím radu drahou
kterak poklop vytrhnout

Pán Čistírenský:
Synu můj litý z železa
Těžkou cennost věru našels
Ten poklop nebyl zvednutý po dobu mé vlády žel
Neznám způsob zcela žádný
Pokoušej se sám a sám
Pokud tento úkol splníš
Řád vládce vstupů ti dám

Syn Poklopů:
Díky otče za chabé rady příště chtít nic nebudu
Vyhrotím se na poklop tady jinde jich jistě naleznu mnoho

Pán Čistírenský:
Hladina hříchu ti už přetéká
Drzý jsi nejmladší synu
Vůbec nic tě nezajímá
Jen tvá sbírka poklopů
Vykrádáš je ze všech ulic
Vždyť já z toho hrůzu mám
Do těch děr padají lidé
A věří že to já dělám

Mistr Jímač:
Nech být otče mého bratra ještě z toho nemá rozum
Jen jak roste ta jeho velká poklopů to hromada

Syn Poklopů:
Nepodceňuj Jímači nepodceňj duši mou
Žer si to své shnilé bahno
A mě si nevšímej

Mistr Jímač:
Drzost tvá bratře nezná mezí nesnaž se mě rozzuřit
Křivdil jsem ti to mě mrzí teď považ máš-li promluvit

Syn Poklopů:
Jistý si buď že promluvím troufalost má ta je velká
Nedoufej že ti odpustím to si zapiš do bahna

Pán Čistírenský:
Nehádejte se děti moje
Kdyby tohle zaslechla Vaše milovaná matka Paní Vodárenská
Nechtějte tím mojí ženu
Připravit o čerstvou špínu

Syn poklopů:
Já na vás poklop házím

Mistr Jímač:
A já jím shnilé bahno
Track Name: Rozhovor II. - Satanovy kalové hody
Paní Vodárenská:
Dítka má odpadní vodou odkojená
Proč věčné hádky vládnou vám

Syn Poklopů:
Zatrodleně u všech poklopů a kanalizačních příšer
Pochop matko jednou provždy mé kovové myšlenky
Zatraceně vyslyš má slova a dlouho přemýšlej
Sama řeklas čím odkojen já však ty jsi jiná ty jsi pitná

Paní Vodárenská:
Synku nečistý sbírej si své poklopy
Vidím že smysl nemá marné mé snažení

Mistr Jímač:
Možná ale já přesto že se živím kalem
Více než syn poklopů
Ke spříznění dospívám

Pán Čistírenský:
Slyšíš tohle ženo má to jsou slova muže

Paní Vodárenská:
Ano drahý Jímač náš je duchem na výši

Pán Čistírenský:
Na počest tvé dospělosti Mistře Jímači
Chystáme ti Satanovy kalové hody

Mistr Jímač:
Ach jaká krása pro mojí duši zčernalou
Kalné díky rodičové z úpraven vod

Paní Vodárenská:
Pozveme na oslavu všechny tvé bratry
I věčná slečna voda spatří tvojí hostinu
Bratří Česle spokojeně pochytají špínu
A jeden ze svých klenotů ti dá Syn Poklopů

Syn Poklopů:
Jak tohle můžeš matko vůbec vyslovit
Na mojí sbírku prackou nikdo nesáhne
Já hledím si bohatství rychle rozšířit
Na kalové hody jít to ani mě nehne
Track Name: Déšť kanalizačních poklopů
Dlouhotrvající déšť kanalizačních poklopů
Na stromy domy padají kanalizační poklopy

Průtrž mračen nesmírně neobvyklých obsahů
Shůry na zem řítí se též težké kusy odlitků

Na svět seslal prokleti vážený Syn poklopů
Vyhrocený bratrem svým ze zlosti na jeho hnůj

Žádné hody kalové již neuskutečněny
Celá jímka zasypána železnými poklopy