Ve špíně je pravda

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

credits

released September 1, 2001

tags

license

all rights reserved
Track Name: Válka na zvradlech
Stojím ve stínu šedé stěny
Na zvradlech pověstných smrtí zrádců
Tady teď končí poslední kroky
Do špíny stopených jehovistů

Ze všech stran valí se masy vody
Do středu černé svatyně Pána
Železné peklo, plamenů stíny
Do špinavé stoky Slunce nevniká

Na zvradlech bouří se válka strašná
Pán Čistírenský, druhým srdcem Satan
Plíce jehovistů dusí špína
Sekyrou zmetků je odpadní voda

Válka na zvradlech
Nelítostná k čistým
Válka na zvradlech
Proti slávě Krista

Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Zbraň nelítostná ve válce proti jehovistům
Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Vůz postavený z vůle vládců světa pod zemí
Nesmrtelný Syn Poklopů dal ho postavit
Z cihel, železa a betonu

Jímka, kde žil Mistr Jímač plní se bahnem
On zaslouží si život,tak ať stane se!
Není dne, kdy stok vládci nesnaží se pomoci
Ožije však až po smrti svědků boha Jehovy

Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Neskončí svou cestu dokud stavět do ní budou se
Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Válku zastaví jen život Mistra Jímače
Track Name: Výprava za pravdou špíny
Zas jeden černý večer padl
Kroky naše míří do řeky koryta
V plášť a gumáky oděni jsme
Výstroj a výzbroj nezbytná

Další výpusť z útrob říše
Nepoznané podzemí
Zažehněme oheň špíně
Cestou přímo k Pánovi

Postupem stokou kmenovou
Poznáváme ještě víc
Co zdejší voda ukrývá
Co teče do čistírny

Ve špíně je pravda

Stísněné místo skrývá své poklady
Tam, kde se stékají stovky krví
Úmorné plody podvratných bohatství
Na smrt se poslali do zvradelní stoky

Ano, jsou to jehovisti
Vyslyšena výzva o záchraně Mistra Jímače
Proradní Kristoslavi bídně hynou na zvradlech
Naše snažení pozbylo marnosti

Stísněné místo skrývá své poklady
Tam, kde se stékají stovky krví
Úmorné plody podvratných bohatství
Na smrt se poslali do zvradelní stoky

Ve špíně je pravda

Tahle válka je namířená proti všemu,
co oslavuje Ježíše Krista
Teď se ukázalo, co vedlo Paní z Vodárny,
aby zradila našeho Pána z Čistírny

Teď stojíme v gumové obuvi na zvradlech zašedlých
Po kolena v boží krvi a odpadní vodě
Exitus, jež do lebky má poklop zaseklý,
je varováním před sílou železa

Jsme už tak hluboko v šedi,
že na zmetky opomínám
Obklopen odpadní vodou
ruku k stěně pokládám

Cítím studený beton - symbol architektury
Chladnou odpadní vodu - plody proměn čistoty
Cítím zápach sulfanu, nezbytného pro život
Rezavý prach železa, smích propadlých poklopů

Nadešel čas zmrtvýchvstání Mistra Jímače
Mocný Syne Poklopů, teď je to na tobě!
Track Name: Návrat Mistra
Syn Poklopů:
Bratře z jímky hluboké
Tvůj život je vykoupen
Jsem syn Pána z Čistírny
Rozkazuji probuď se

Děsné proudy černé vody
Mísí špínu v lůně tvém
Celý sběrač prostoupený
Jedovatým sulfanem

Mistře Jímači
Vyslyš mé volání

Časy prázdné jímky
Odešli do ztracena
Věř, že ten plyn bahenní
Vrátí tě do života

Mistr Jímač:
Slyším tě, bratře železný
Jsem připravený na všechno
Ve stokách v našem království
Špína pozná své duchovno

Probral jsem se ze smrti
Tisícem snů já byl živý
Viděl jsem pět poklopů
Nad tebou rotujících

Syn Poklopů:
Tvé sny byly pravdivé
Válka byla příšerná
Jehovisti pod vodou
A pod zvradlostrojem

Mistr Jímač:
Pochopil jsem pravdu o lidech
O matce naší, jež nás zradila
Nepochpím proč mě zabila
Hlavně, že je sama mrtvá
Track Name: Rozhovor o důkazech
Mistr Jímač:
Není to tak dávno, kdy válka krutá zuřila
Naše matka prolhaná tvou zbraní zabitá
Nedá mi to klidu proč mě bahna zbavila
Ty víš víc než já, tak chci slyšet slova tvá

Syn Poklopů:
Musíš už pochopit ke komu patřila
Zní to hrozně, je to děs, mluvím o jehovistech
Prohledal jsem staré spisy ve vodárenském archivu
Nalezl jsem dokumenty, kde je písmo průkazné

Mistr Jímač:
Musím se smát, když tohle slyším
Však proč jsem byl tak slepý
Vodou zalitý jsem nic neviděl
O to víc teď k tobě blíž mám synu mého otce

Syn Poklopů:
Těší mě, žes pochopil celou skutečnost
Naší říši odpadní už nemže nic narušit
Špína vždycky zvítězí nad božím světlem
Každý, kdo ze protiví, bude vodou potřísněn
Track Name: Obsah stoky se řítí městem
Dunivý zvuk z dáli přichází
Černá je tma a bílá mlha
Prapodivný zápach kmenové stoky
Nesmírně kalná odpadní voda
Jakési houby na stěnách visí
V jedné z místostí potkanů ráj
Rezavé mříže jsou na spadnutí
Hniloba černá tu provází nás

Pekelná místa systému stok
Jsou naším chrámem po celý rok
Naplňují nás tajemnou touhou
Sami se plní odpadní vodou

Před našimi zraky úděsný jev
Kmenová stoka se propadá
Železobeton nevydržel
Kanalizační to pohroma
Odpadní vody byl přerušen tok
Hladina morbidně počla se zvedat
Zahltí nás ten vyhnilý mok
až bude vzhůru šachtou stoupat

Na povrchu země došlo ke katastrofě
Odpadní voda protéká městem
Poklopy těžké nadnáší se hrdě
Byly uneseny pekelným proudem
Čistírnou vod stalo se celé město
Středověk vrátil se do našich dob
Výkaly psů už nikoho netrýzní
Strouhou teče množství odpadních vod
Track Name: Zaplavili jsme boží sídlo odpadní vodou
Blíží už se chvíle očekávaná
Ve křesťanské modle nedožijí rána
Ještě nic netuší boží služebníci
Neví co strašného stane se této noci

Dlouhý čas jsme chystali vodohospodářské dílo
Odpadní vodu ze stoky táhne od čerpadla kolo
Těžní systém stvořili jsme ve svatém domě
Odpadní vodu čerpáme vzhůru do věže

Církevní dům je plný spících krys
Poslední jejich noc, stále netuší
Křesťanské bestie spí dole v přízemí
Až na půdu vyčerpána voda odpadní

Rozsudek nad svatými jsem právě vykonal
Čerstvá odpadní voda zaplní sklepení
Jeden ze sluhů kristových se v hrůze probudil
Postel do sebe vsakuje vodu hnijící

Marné jsou modlitby, marné je snažení
Žádní svatí zmetci, co jsou bohu upsáni
Nenaleznou spasení v prožraném nebi
Hluboko pod hladinou se neubrání smrti!!!

Zaplavili jsme boží sídlo
Šedou vodou ze stoky, vodou odpadní
Věřící bratrstvo bylo utopeno
Jejich mrtvá těla hnijí v odpadní vodě
Track Name: Morbivodní potrubí
Pod nejtěžším poklopem kape špína z povrchu
Dole se valí šedá voda nejmocnější z odpadů
Třípatrová místnost je na beton provlhlá
Mimořádné množství kalu vítá mě ve stokách

Já jsem Pan Morbivod - špína je mým domovem
Já jsem Pan Morbivod - duše má je v železe
Teče voda stokou špinavou
Otevírá bránu k Pánovi

Nejsou všechny stejné i špína je vždy jiná
Byl jse v tolika stokách, že přehled mám neobvyklý
Nevadí mě sulfan, plyn všudypřítomný
Dýchám šedou páru, pluji vodou odpadní

Já jsem Pan Morbivod - v betonovém lůně spím
Já jsem Pan Morbivod - Morbivodní potrubí
Teče voda stokou špinavou
Otevírá bránu k Pánovi
Track Name: Místo pohřbu zbytků všech svatých
Velmi časně ráno v loži svém se probouzím
V mrazivé ranní mlze bloudím pod černou oblohou
V údolí u řeky drží se nejukrutnější mráz
Vstříc temnotám podzemním vydávám se sám

Konečně jsem doplul do paláce z betonu
Kříží se tu proudy mnoha odpadních vod
Potkani se snaží bránit své území
Domluvil jsem se s nimi na společném soužití
Mocný pán z čistírny před časem topil svaté
Já s úctou přihlížel válečnému roji
Na známá místa ve stoce jsem rozhodl se jít
Prohlédnout si zbytky po krvavém boji

Místa plná navlhlého pachu
Tady není místo pro svaté duše
Jen jejich špatná mrtvá těla
Leží provždy v odpadní vodě

Už vidím záři před čistírnou od posledního poklopu
Pán brzy mne přivítá jeho pekelnou modlitbou
Odpadní voda vaří s celým svým obsahem
Ke špinavému chrámu pluji v odpadní vodě
Proboural jsem všechny železné mříže
Proplul jsem všemi nádržemi
Zkontroloval jsem stav vody, prohlédl mrtvoly
Utopení jehovisti spí na věky v hnoji
Track Name: Nightwing (Marduk cover)
Nightwing - fly across the sky
And cast your shadow over those who before dawn will die
Beyond a great vast forest lies the desolate land
Ruled by men controlled by Satans hand
Craving for the ever blood dripping saints stone
And with dark rites in the nights blackest hour
Nightmares strife for the darksides blessing and the higher power

And the mantel of power should be shouldered by the firstborn
The one who crave evil and all kinds of human feelings scorn
He who drank his fathers blood and leaves his foes ripped and torn
And which the king halls up high since long forlorn

Have you ever wondered what's beyond the human sphere
To behold life through deaths dark veils from the demons lair
To stand above the eternal rest and every night rise up from your tomb
And behold life like the ones who with teeth was born from their mothers womb

For I am death and so you shall be
When on the nightwing you ride with me

The warlocks deciple, enchanter of ghouls
With exposed fangs from which the blood drouls

Nightwing - storm through eternity
And rip asunder those who fall for the human mockery
Within the massive castlewalls lurks the evil now again
Which with wise men made a truse by giving the blood of gods best men
He who possessess the gift which sends shivers down the spine
And awaken people who step away from the mortal worlds decline
He is the fierce creature which the angels fear to chase
Who see pain as passion and lives at war with the mortal race

His tomb is for any horse to cross like a mountain step
He has come to awake the devil from his sleep

The warlocks deciple, enchanter of ghouls
With exposed fangs from which the blood drouls

Pulled from our frail existence by the claws of death
To defy the scythe and feel the reapers breath
To walk the tunnel backwards when you first life has been slain
And when all mortal feelings has ceased to cause you pain
For I am darkness and so you shall be
As on the nightwing you ride with me