Mrtvá komora

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

credits

released September 1, 2009

tags

license

all rights reserved
Track Name: Úhlavský kanalizační sběrač
Prokleté nutkání nedá nám spát
Hlavou mi srší víra, čistírny řád
Je třeba popadnout vybavení
Zběsile vrhnout se do podzemí

Pán a král systému, stoková síť
Ovládá mysl již, na zvradlech žít
UKS musí se rokem každým
Zapálit nálože proti svatým

Dešťový oddělovač u řeky Radbuzy
Objektem vstupním pro pekelné výpravy
Mockrát tu hořelo, a já jsem žhář
Střelný prach po kapsách, vy mějte strach

Obrovské nádoby vlečeme s benzínem
Ať mocně duní zlo špinavým sběračem
Desítky metrů hluboko pod Plzní
Železobeton a vody odpadní

Úhlavský kanalizační sběrač - Od Černic na Slovany splavuje vodu
Úhlavský kanalizační sběrač - Brutální stoka pod krovem města zraku
Úhlavský kanalizační sběrač - Tam padají poklopy šachtami smrti
Úhlavský kanalizační sběrač - Rachot neskutečný, dozvuk třicet vteřin

Zápalné lahve létají kolem
Plamen i stíny nad zvradrlištěm
Strašlivý koncert přídavných jmen
Zhmotnění Satana, masivních stěn

Před lety nechal jsem viset tu kabát
Dnes v jeho útrobách domov našla
Rodina potkanů nešlechtěných
Žijí zde s námi domluveni

Aby nás však nezastihla bouře nad městem
To v tu ránu pak stoupne voda, zle s námi zamete
Nezbývá než vylézt šachtou o šest pater výš
Přečkat noc a v gumákách se zrána vypravit

Zášť mám na církev svatou, zde se násobí
Jeden výbuch za druhým, zabíjení křesťanů
Náboženské veteši plníme srdce benzínem
Sběrač vás pohltí vodou nebo plynem

Úhlavský kanalizační sběrač - Od Černic na Slovany splavuje vodu
Úhlavský kanalizační sběrač - Brutální stoka pod krovem města zraku
Úhlavský kanalizační sběrač - Tam padají poklopy šachtami smrti
Úhlavský kanalizační sběrač - Rachot neskutečný, dozvuk třicet vteřin

Těším se nesmírně, až i v této stoce zemřou lidé
Věřili snad v Krista Pána, sám on je možná zabil
Radost pohledět, jak víra v boha hnije
Však ono se to vyčistí, ale bude to dost práce
Track Name: Litinový teror
225 poklopů rychlostí blesku
Řítí se z nebe na zem litinový teror
Na obzoru litinová bouře
Déšť kanalizačních poklopů
Před očima stín, na tváři krev
Drtit hlavy svatým bez dotazů

Ve stokách jsme připravili černobílé schráně
Mistr Jímač vybudoval tam vedlejší chodby
Naplnil je trhavinou až k povrchu země
Po explozích vznikne prostor pro masové hroby

Rozpálené poklopy jsou na dosah ruky
Smrtelné údery, bestiální poklobití

Staří Bratří Česle množí svoje mříže
Rostou jim pruty veškerými pásmy
Ovládají stavidla napříč systémem
Otvíráme vstupy klíčem speciálním

Jako kdyby meteor letěl, každý poklop vzplanul
Hořící tuny želez míří k svému cíli
Syn Poklopů s otcem svým postavili rampu
Konstrukci kde poklopy pronikají v stoku

Litinový teror
Litinový teror

Volnou cestu žhářské práci uvolňují Česle
Sto koutoučů v plamenech tam prohání se podzemím
Burácení mnohem větší než jízda důlním vlakem
Šedá voda neuhasí rozpálený jícen

Kanystry s benzínem rozlité po chodbách
Explodují při průjezdech poklopových divizí
Větší peklo nezažily betonové žlaby
Syn Poklopů s oblibou dýchá černé splodiny

Nesvatý teror nařídil Pán z Čistírny
Všichni jeho synové jsme namočeni v zločinech
Na svaté útok ohněm, po ránu se pomodlí
Pod každým kostelem mocné zemní objekty

Hořící odlitky přijíždějí do speciálních místností
Plnou odpalují rychlostí nastražené prachu nálože

Desítky masivních výbuchů odstřelují pod základy
Kamenná sídla a sochy přívrženců lidské špíny
Jinou špínu mají pod sebou a do ní pohřbíváni
Nepožehná jim ani myš, natož vládci podsvětí
Track Name: Mrtvá komora
Šest stěn složitě nerovných na speciálním podloží
Veškeré vlny, odrazy, akusticky utěsní
Experimenty na lidech hrozí vetřelcům
Slyšet nic nebude ani osm metrů od vchodu

Jeden z mála prostorů, kde sterilní je zázemí
Zevnitř není slyšet ven, ani zvradelní ruch dovnitř ne
Místnost zcela bez dozvuku pro mikrofonů měření
Mrtvá komora i smrti poslouží

Mučírna a popraviště v podsvětí pod stokami
Hluboko jak UKS postavené
Strojovnu a odkaliště nasytíme slinami
Natvrdo se prosadí šílenství mé

Mrtvá komora - volání neslyšné
Mrtvá komora - temný dusot srdce

U nás v čistírně, rozsáhlých stokách
Dlouhý je dozvuk i blízké odrazy
Pojďme se podívat na zvláštní místnost
Od kanalizačních zásadně odlišnou
Stěny jsou pokryté tlumící hmotou
Složitých tvarů pro naprosté ticho
Dokonce i podlaha obdobně je řešená
Chodí se nad ní po nehybném roštu

Tohle mě samotnému nahání strach
Slyším proudy krve v sobě
Nemám přesně přehled odkud zním
Místo vhodné pro smrt, ano

Není nutné vakuum pro zvukotěsný stín
Prostor může vyplnit libovolný plyn

Fuj, to bylo o nervy, prásk, a dveřmi do chodby
Zpátky mezi potkany, kde mohutné slyším ozvěny
Co komora s člověkem udělá, to pranic jsem předtím netušil
O zařízení moc zajímavé náš systém se rozrůstá

Nepřátele říše velmi poctíme specifickým způsobem usmrcení

Mučírna a popraviště v podsvětí pod stokami
Hluboko jak UKS postavené
Strojovnu a odkaliště nasytíme slinami
Natvrdo se prosadí šílenství mé

Mrtvá komora - volání neslyšné
Mrtvá komora - temný dusot srdce

U nás v čistírně, neztracené říši
Objevujeme nepozvané lidi
Track Name: Strojírenský sběrač
Západní část Plzně, směr Nová Hospoda
Tam zanesen je poklop s třemi otvory
Ocelovým páčidlem litinu zvedáme
Valba ze stráně, my dolu do stoky

Strojírenský sběrač vítá nás mlhou
Boční přítoky vod burácí chodbou
Prasklé stěny, průsaky, dynamicky míjíme
Pán nad námi bdí, také potkani

Systém nefunkční z roku 1979
Rez fascinující, točité schodiště
Elektrické zařízení po smrti
Měřil se tu kdysi průtok odpadní vody
Motor čerpadla spadl ze zdi
Tak trochu i naší vinou

Stejně jako šachtou letící dveře a poklop
Škoda, že už toto zařízení dávno mimo provoz
A že nemáme dnes benzín
Jinak bych to tu zapálil

Kilometry pod Plzní ze Skvrňan až k nádraží
Strojírenským sběračem, různými profily
Nemá už dva metry výška tmavé stoky
Nemá ani jeden a půl, je to peklo tímhle jít

Nejsme sami v kanalizaci
Žijí tu potkani, plují nám naproti
Zasluhují požehnání tahle zvířata
Na zvrdalech žerou maso a brambory

Po útrapách v nízké chodbě
Viděli jsme tolik špíny jako nikdo
Vyfotografoval jsem Rattus Norvegicus, a také ho pozdravil
Hleděl na mne upřeně, líbil se mi mnoho

Ve složité komoře odlehčovací
Spojuje se sběrač s dalším
Manipulujeme se stavidly
Obdivujeme zdejší hodnoty

Do řeky se vypustit je třeba tak nízkou chodbou
Proklínám ty rozměry, sotva by pes tudy prošel
Kanalizační mistři na výpravě šedou tmou
Normální lidi by to tu krutě zabilo

Za hluboké noci v listopadu na podzim
Blížíme se k výtoku do řeky mže ve městě
Zde posledním stavidlem pohybujeme
Mráz, mokré hadry, špína na srdci
Track Name: Žár stoky v plamenech
Veličenstvo z podzemí, račte do mých plamenů
Já budu promítat neobvyklé symboly
V Úhlavském sběrači u přítoku z Hradiště
Nezemský požár proti bohu na světě

Nesmíte stát, tady je peklo a žár
Místní obyvatelé musí dočasně pryč
Hořící benzín, tisíc stupňů Celsia
Prostředí pro zabíjení vředů na těle

Třískat železem o beton na dně UKS
Aby akustika tady dole zveličila se
Manometry na stěnách měří tlak spodních vod
Co pronikají spárami kleneb z betonu

Agresivní hluky z hlubin děsí sebe samy
Nekonečné dozvuky jsou přižovovány
Jed přitéká ze všech stran přes tvrdé překážky
Odráží se o stíny a krmí potkany

Co pro vás je svaté, není svaté silám nahoře
Světlo světa hasne žárem stoky v plamenech
Ať promlouvá k nám Satan, skrze proudy závratné
Ať černější je dým, když hoří benzín v UKS

Na svatých zvradlech stavím pomník žijícím
Šlechticům co proslavili pravé podzemí
Pán z Čistírny se ženou a jejich potomci
Pozvedněme pro ně číše s odpadní vodou

Oni se zasadili o zkázu jehovy
Spravedlnost opředená mýtem špinavým
Ten skutečnější zřejmě je než jeho oběti
Teď bez obav již můžeme pít vodu z vodárny

Co pro vás je svaté, není svaté silám nahoře
Světlo světa hasne žárem stoky v plamenech
Ať promlouvá k nám Satan, skrze proudy závratné
Ať černější je dým, když hoří benzín v UKS

Pán má své místo pevné se svými syny
Vládne rukou železnou krutými činy
Opředeni tajemstvím jsou jejich přátelé
Kteří svými zbraněmi vždy vládnou v jistotě

Ocelové žezlo drží Paní z Čistírny
Je to hák na zvedání litinových vík
Tam dole pod nimi zní odlidštěný křik
Zabíjených otroků uctívajících svit

Chci vidět plameny, v nich ďábelský stín
Mezi česle vypustit cisternu slin
Rozbouřené hladiny odpadních vod
Nesou s sebou vznešených potkanů rod

Kruté boje, kruté války, zažili jsme na zvradlech
Každá cihla pamatuje tento děs
Dodnes tam lze nalézt stopy lidské smrti - květ
Krista pána nevidět a nepřipouštět sem

Co pro vás je svaté, není svaté silám nahoře
Světlo světa hasne žárem stoky v plamenech
Ať promlouvá k nám Satan, skrze proudy závratné
Ať černější je dým, když hoří benzín v UKS
Track Name: Pod tíhou tmy
Stahují se mračna prachu nad města kulisou
Vyjděte do ulic, dýchejte zhluboka
Padlé chrámy do spár benzínem prolité
Dole je druhý vesmír, svět bez světa

A prohra nastane pod tíhou tmy
Náš otec rozprostírá nebezpečné záření
Odosobněné postavy musí poslepu konat vůli jeho

Vy, kteří poznali jste boží špínu na zemi
Vy, kteří netušíte, kdo z vás je už po smrti
Pohleďte skrz mříže, když spíte za nimi
Ve vodě ve vězení hrdel úpění

Hnijící patos odplavený vodou pryč
Provázen hlasy černých duchů na cestě
Velkými sběrači, poselství staletí

Klenby z cihel opálené věčným dechem pekel
V očích smrt a Satan ve vzduchu
Zář mimo rozsah zraku, však já vidím

Pod tíhou tmy

Oběti zazdil jsem do skrytých komor
Kam ani za tisíc let noha nevkročí
Tam mají přístup pavouci
Aby mohli nasát maso pro své potomky

Nebudu se ptát proč je ticho
Vy, kteří spadli na zvradlech tlamou k zemi
Vám na očích vidím lítost
Tu smyje z nich vaše odpadní voda
Track Name: Odpusť vodárny
Pod vodárnou u jezu v Plzni na Slovanech
Vzpomínám na tamní systém podpovrchních odpustí
Byli jsme tam s Najem v roce devadesátšest
Vrhli se bezhlavě do zaplavených síní

Dominus Cloacarum přišel v noci k řece
Vnikli jsme do jedné ze dvou nízkých chodeb kruhových
Několik set metrů, tam velká místnost přece
Po letech jsem uviděl dávno známý prostor

Odpusť mi pane, zvovu zajímá mě odpusť
Vody provozní čištění procesu

Děsivé přípojky - roury železné ze všech stran
Náhle chrlí hektolitry neskutečným tlakem
Voda, hluk, paměti, ženou nás dál a níž
Ještě menší chodbou, aby nám ruplo v zádech

Tohle plížení je zlo, jsme promáčeni na kost
Nánosy kamení ještě komlikují cestu
Další místnost pokořena, dobře si vzpomínám
Nyní jsme již jistě pod nepřátelským územím

Hýbám litým poklopem, postavit ve skruži
Prolézáme na konec znovu menší chodbou
Prostor se sifonem strašidelně duní
Překlenutý napříč železnou obrovskou rourou

Pohled ven nad plechem na území vodárny
Nebezpečná situace za ostnatými dráty
Dole zuří voda a musíme se tam vnořit
Opustit spleť potrubí až stovky metrů odtud

Odpusť mi pane, zvovu zajímá mě odpusť
Provozních vod čištění procesu
Track Name: Zatmění plamenů
Otřesný přístup byl zaznamenán v Praze
Proti našim spojencům zuří bitva - srší saze
A v očích potkanů se lesknou stopy strachu
Tvrdé jedy klade člověk do sítě - do stok

Rány z pekel, krev mezi cihlami
Nesnesitelné tlaky vody, brutálnější snad než při bouři
Zatmění plamenů a černých tyčí odezva

Skleněné odlesky v mžiku zmařeny
Tohle je válka, postřílíme vás, vy na zemi
Zatmění plamenů a tupý dozvuk viníka

Třískají mříže, snad propadají se klenby
Neurčito co přesně se děje, ale krev se valí do žabí tlamy
Zatmění plamenů a černých tyčí odezva

Nemají zas až takový strach, to je strategie v boji
Na každého člověka totiž připadá jich deset
Zatmění plamenů a tupý dozvuk viníka

Aby bylo jasné stanovisko Plzně
Veškerými prostředky zaútočíme
Na skupiny lidské deratizéry
Rychle zbraně a stokou do Prahy

Traverzy a vingly - železy třískat odsouzence světa
Krve v tvářích dvounožců lze dobře se dořezat

Rudolf Čistírenský - bratr pána z Plzně
Zpečetil svým podpisem příklon k demolicím
Kanceláří a pracoven neslučujících se
S velkým plánem expanzivním, plošné ratizace

Já se postarám o jídlo a vodu potkanům
Kosti a strupy z oprátek naházím jim do příkopů

Množte se a pronikejte, kam jen chuť vás zatáhne
Krev, maso a vnitřnosti sežrat dřív než se zkazí
Čistírenští pánové žehnají vám pekelně
V právu jste nade všemi v říši kanalizační

Rudolf Čistírenský - dobře že se objevil
Pět let mimo příbuzné šlechtického řádu
Nyní mnoho napravil, také získal titul mistra
Nemá strach zabíjet, ani zničit některá lidská sídla
Track Name: Plošná ratizace Plzně
Svolávám zasvěcené příznivce vládců země
Zmáčených tvorů válčících se světlem
Je třeba rozmnožovat hladové hlodavce
Budou jich statisíce, poteče krev

Každý jed sežerou, co člověk nastražil
Ty zmetky vyvraždit, smrt lidem ve městě
Záplava potkanů, těch milých pohledů
Plošná ratizace Plzně

Potkani pod zemí, potkani nad zemí
Invaze šedá ve stokách a u řeky

Rasantní aktivita chovatelských stanic
Vypouštíme zvířata v každém bloku domů

Přežijí každý úder, šíří se chodbami
Vlhké temné prostředí, rájem pro potkany
Vyrvěte z lidí duše, masitá potrava
Pod povrchem rychle roste nesjilnější armáda

Naivní dělníci - deratizéři
Marně se snaží pokládat pasti
Milión kusů teď žere lidi
Plošná ratizace Plzně

Mor a krysy v prachu středověku
Dnes vládne Rattus norvegicus
Nesou městu vlastní zákon strachu
Dehumanizace Plzně