Výprava za pravdou špíny

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

credits

released June 1, 2011

license

all rights reserved

tags

about

Stíny plamenů Czech Republic

contact / help

Contact Stíny plamenů

Streaming and
Download help

Track Name: Válka na zvradlech
Stojím ve stínu šedé stěny
Na zvradlech pověstných smrtí zrádců
Tady teď končí poslední kroky
Do špíny stopených jehovistů

Ze všech stran valí se masy vody
Do středu černé svatyně Pána
Železné peklo, plamenů stíny
Do špinavé stoky Slunce nevniká

Na zvradlech bouří se válka strašná
Pán Čistírenský, druhým srdcem Satan
Plíce jehovistů dusí špína
Sekyrou zmetků je odpadní voda

Válka na zvradlech
Nelítostná k čistým
Válka na zvradlech
Proti slávě Krista

Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Zbraň nelítostná ve válce proti jehovistům
Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Vůz postavený z vůle vládců světa pod zemí
Nesmrtelný Syn Poklopů dal ho postavit
Z cihel, železa a betonu

Jímka, kde žil Mistr Jímač plní se bahnem
On zaslouží si život,tak ať stane se!
Není dne, kdy stok vládci nesnaží se pomoci
Ožije však až po smrti svědků boha Jehovy

Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Neskončí svou cestu dokud stavět do ní budou se
Železobetonový valbolisný zvradlostroj
Válku zastaví jen život Mistra Jímače
Track Name: Výprava za pravdou špíny
Zas jeden černý večer padl
Kroky naše míří do řeky koryta
V plášť a gumáky oděni jsme
Výstroj a výzbroj nezbytná

Další výpusť z útrob říše
Nepoznané podzemí
Zažehněme oheň špíně
Cestou přímo k Pánovi

Postupem stokou kmenovou
Poznáváme ještě víc
Co zdejší voda ukrývá
Co teče do čistírny

Ve špíně je pravda

Stísněné místo skrývá své poklady
Tam, kde se stékají stovky krví
Úmorné plody podvratných bohatství
Na smrt se poslali do zvradelní stoky

Ano, jsou to jehovisti
Vyslyšena výzva o záchraně Mistra Jímače
Proradní Kristoslavi bídně hynou na zvradlech
Naše snažení pozbylo marnosti

Stísněné místo skrývá své poklady
Tam, kde se stékají stovky krví
Úmorné plody podvratných bohatství
Na smrt se poslali do zvradelní stoky

Ve špíně je pravda

Tahle válka je namířená proti všemu,
co oslavuje Ježíše Krista
Teď se ukázalo, co vedlo Paní z Vodárny,
aby zradila našeho Pána z Čistírny

Teď stojíme v gumové obuvi na zvradlech zašedlých
Po kolena v boží krvi a odpadní vodě
Exitus, jež do lebky má poklop zaseklý,
je varováním před sílou železa

Jsme už tak hluboko v šedi,
že na zmetky opomínám
Obklopen odpadní vodou
ruku k stěně pokládám

Cítím studený beton - symbol architektury
Chladnou odpadní vodu - plody proměn čistoty
Cítím zápach sulfanu, nezbytného pro život
Rezavý prach železa, smích propadlých poklopů

Nadešel čas zmrtvýchvstání Mistra Jímače
Mocný Syne Poklopů, teď je to na tobě!
Track Name: Návrat Mistra
Syn Poklopů:
Bratře z jímky hluboké
Tvůj život je vykoupen
Jsem syn Pána z Čistírny
Rozkazuji probuď se

Děsné proudy černé vody
Mísí špínu v lůně tvém
Celý sběrač prostoupený
Jedovatým sulfanem

Mistře Jímači
Vyslyš mé volání

Časy prázdné jímky
Odešli do ztracena
Věř, že ten plyn bahenní
Vrátí tě do života

Mistr Jímač:
Slyším tě, bratře železný
Jsem připravený na všechno
Ve stokách v našem království
Špína pozná své duchovno

Probral jsem se ze smrti
Tisícem snů já byl živý
Viděl jsem pět poklopů
Nad tebou rotujících

Syn Poklopů:
Tvé sny byly pravdivé
Válka byla příšerná
Jehovisti pod vodou
A pod zvradlostrojem

Mistr Jímač:
Pochopil jsem pravdu o lidech
O matce naší, jež nás zradila
Nepochpím proč mě zabila
Hlavně, že je sama mrtvá
Track Name: Rozhovor o důkazech
Mistr Jímač:
Není to tak dávno, kdy válka krutá zuřila
Naše matka prolhaná tvou zbraní zabitá
Nedá mi to klidu proč mě bahna zbavila
Ty víš víc než já, tak chci slyšet slova tvá

Syn Poklopů:
Musíš už pochopit ke komu patřila
Zní to hrozně, je to děs, mluvím o jehovistech
Prohledal jsem staré spisy ve vodárenském archivu
Nalezl jsem dokumenty, kde je písmo průkazné

Mistr Jímač:
Musím se smát, když tohle slyším
Však proč jsem byl tak slepý
Vodou zalitý jsem nic neviděl
O to víc teď k tobě blíž mám synu mého otce

Syn Poklopů:
Těší mě, žes pochopil celou skutečnost
Naší říši odpadní už nemže nic narušit
Špína vždycky zvítězí nad božím světlem
Každý, kdo ze protiví, bude vodou potřísněn
Track Name: Obsah stoky se řítí městem
Dunivý zvuk z dáli přichází
Černá je tma a bílá mlha
Prapodivný zápach kmenové stoky
Nesmírně kalná odpadní voda
Jakési houby na stěnách visí
V jedné z místostí potkanů ráj
Rezavé mříže jsou na spadnutí
Hniloba černá tu provází nás

Pekelná místa systému stok
Jsou naším chrámem po celý rok
Naplňují nás tajemnou touhou
Sami se plní odpadní vodou

Před našimi zraky úděsný jev
Kmenová stoka se propadá
Železobeton nevydržel
Kanalizační to pohroma
Odpadní vody byl přerušen tok
Hladina morbidně počla se zvedat
Zahltí nás ten vyhnilý mok
až bude vzhůru šachtou stoupat

Na povrchu země došlo ke katastrofě
Odpadní voda protéká městem
Poklopy těžké nadnáší se hrdě
Byly uneseny pekelným proudem
Čistírnou vod stalo se celé město
Středověk vrátil se do našich dob
Výkaly psů už nikoho netrýzní
Strouhou teče množství odpadních vod
Track Name: Zaplavili jsme boží sídlo odpadní vodou
Blíží už se chvíle očekávaná
Ve křesťanské modle nedožijí rána
Ještě nic netuší boží služebníci
Neví co strašného stane se této noci

Dlouhý čas jsme chystali vodohospodářské dílo
Odpadní vodu ze stoky táhne od čerpadla kolo
Těžní systém stvořili jsme ve svatém domě
Odpadní vodu čerpáme vzhůru do věže

Církevní dům je plný spících krys
Poslední jejich noc, stále netuší
Křesťanské bestie spí dole v přízemí
Až na půdu vyčerpána voda odpadní

Rozsudek nad svatými jsem právě vykonal
Čerstvá odpadní voda zaplní sklepení
Jeden ze sluhů kristových se v hrůze probudil
Postel do sebe vsakuje vodu hnijící

Marné jsou modlitby, marné je snažení
Žádní svatí zmetci, co jsou bohu upsáni
Nenaleznou spasení v prožraném nebi
Hluboko pod hladinou se neubrání smrti!!!

Zaplavili jsme boží sídlo
Šedou vodou ze stoky, vodou odpadní
Věřící bratrstvo bylo utopeno
Jejich mrtvá těla hnijí v odpadní vodě
Track Name: Morbivodní potrubí
Pod nejtěžším poklopem kape špína z povrchu
Dole se valí šedá voda nejmocnější z odpadů
Třípatrová místnost je na beton provlhlá
Mimořádné množství kalu vítá mě ve stokách

Já jsem Pan Morbivod - špína je mým domovem
Já jsem Pan Morbivod - duše má je v železe
Teče voda stokou špinavou
Otevírá bránu k Pánovi

Nejsou všechny stejné i špína je vždy jiná
Byl jse v tolika stokách, že přehled mám neobvyklý
Nevadí mě sulfan, plyn všudypřítomný
Dýchám šedou páru, pluji vodou odpadní

Já jsem Pan Morbivod - v betonovém lůně spím
Já jsem Pan Morbivod - Morbivodní potrubí
Teče voda stokou špinavou
Otevírá bránu k Pánovi
Track Name: Místo pohřbu zbytků všech svatých
Velmi časně ráno v loži svém se probouzím
V mrazivé ranní mlze bloudím pod černou oblohou
V údolí u řeky drží se nejukrutnější mráz
Vstříc temnotám podzemním vydávám se sám

Konečně jsem doplul do paláce z betonu
Kříží se tu proudy mnoha odpadních vod
Potkani se snaží bránit své území
Domluvil jsem se s nimi na společném soužití
Mocný pán z čistírny před časem topil svaté
Já s úctou přihlížel válečnému roji
Na známá místa ve stoce jsem rozhodl se jít
Prohlédnout si zbytky po krvavém boji

Místa plná navlhlého pachu
Tady není místo pro svaté duše
Jen jejich špatná mrtvá těla
Leží provždy v odpadní vodě

Už vidím záři před čistírnou od posledního poklopu
Pán brzy mne přivítá jeho pekelnou modlitbou
Odpadní voda vaří s celým svým obsahem
Ke špinavému chrámu pluji v odpadní vodě
Proboural jsem všechny železné mříže
Proplul jsem všemi nádržemi
Zkontroloval jsem stav vody, prohlédl mrtvoly
Utopení jehovisti spí na věky v hnoji
Track Name: Temná kanalizační hvězda
Ležím položen na vodu hluboko v kanalizační stoce
Kal kolem mého těla zahřívá můj svět
Otec Satan kreslí na stěnách svým světlem kříž
Pán čistírenský volá z dáli hlasem pekelným

Zabořuji prsty do dna chodby klenuté
Nalézám tam kosti a zuby dávno zesnulých
Zabil jsem je já, Veličenstvo Syn Poklopů
Jejich krev a maso Panu Satanovi spadlo do krku

Vzpomínám na ty časy, jak jsme bojovali proti vodárně
Dnes je její sláva mrtvá jako sám Pan Ježíš Kristus
Vytvořili jsme kanalizační svět, jaký málokdo zná
Voda se řítí ze všech stran, hnána svatým šedým kalem

Doplul jsem stokou pod šachtu nesmírně hlubokou
Upínám zrak vzhůru skrz otevřenou skruž na nebe
Spatřuji tam chladné světlo, hvězdu, je to znamení
Z vody musím vystoupit a šachtou vyšplhat

Temná kanalizační hvězda - Krev z boha teče do stoky
Temná kanalizační hvězda - Zářící poklop na nebi
Temná kanalizační hvězda - Kosmický symbol špinavých vod
Vzývám ji každou noc, když na povrch města vystoupím

Emgancatus, Paní Čistírenská nedrží kříž svatý
Pevně ve svých rukou svírá ocelové žezlo

Můj temný trůn odlitý je z litiny
Od hladiny rozbouřených odpadních vod
Odráží se stíny plamenů a promítají vize
Z těch obrazů na stěnách čtu slova

Obrazy se mění tak rychle jako lidé a svět
Hledám skryté významy ve zlých slovních spojeních
Všude je Satan a jeho nesmrtelná vláda nad sebou samým
Bojuje proti těm, kdo si ho vymysleli

Temná kanalizační hvězda - Krev z boha teče do stoky
Temná kanalizační hvězda - Zářící poklop na nebi
Temná kanalizační hvězda - Kosmický symbol špinavých vod
Vzývám ji každou noc, když na povrch města vystoupím

Na nebi vychází poklop, teď už i ve dne
Vrhá dechberoucí stíny skrz své otvory
Každý den i noc bude o jeden poklop víc
Jednou všechny spadnou na zem a zabijí i Satana

Čistírenské královsví bude i z povrchu planety kryté
Všechny vody buď rezavé nebo odpadní
Pršet bude krev, vtékat mezi cihly
A tam znovu živit svoji vlastní smrt
Track Name: Přehnali jsme to s benzínem
Tradici zimní jsme dodrželi
Určitý utajený sběrač
Nejvyšší pán spí v loži z betonu
Biograf pod městem diváky nemá

Ale že bych věděl, koho popravit
A které zdechliny dát na skrm potkanům
Můj pane Čistírenský poodkryj svou děsnou tvář
Až rozstoupí se tvrdé cihly, doplním si snář

Před rokem úprk strachy
Přehnali jsme to s benzínem
Plný profil stoky v dýmu
Šokující exploze
Bál jsem se jako za starých časů
Nohy na ramenou měli jsme
Rachot se stupňoval hrůzostrašně
Výbuchy plynu ve stoce

Dnešní pochod bez paliva
O nic méně děsivý není
Potkan se utopil v proudu vody
A ucítili jsme smrtelný dým

Musíme být absolutně zticha
Ale pořád jsou slyšet naše hlasy
Přesně co jsme říkali před rokem tady
A také přesně na Štědrý den

Nyní vybuchl kanystr před námi
Loňští dvojníci prchají
Zřejmě teď prožijem rekonstrukci
Vlastního masakru výbuchů

Div, že se klenby nezřítí
Výstřely plynů ze všech stěn
Tak otřesné scény nepamatuje
Ani Cloaca Maxima Římě
Track Name: Šedá pohřební zvradla
Ve starých stokách pod spláchnutým prachem
Pohřební jsou larvy deroucí se zvradlem
Tam pohřbené jsou duše obětí naší moci
Smrti v odpadní vodě se neubránili

Zvradla jsou šedá, zvradla jsou strašná
Nepřejte si nikdo, zvradla ta šedá
Nechtějte být nikdo pohřebený na zvradlech

Pohřebiště vyznavačů Krista
Pohřebiště vodárenského zla
To jsou ta místa ve starých stokách
To jsou ta zvradla, pohřební

Utopili jsme křesťanskou víru v odpadní vodě
Zasypali jsme vodárnu kanalizačními poklopy
Paní z Vodárny dostala poklopem přímo do hlavy
Koho asi příště zabijí Čistírenské síly

Pohřebiště vyznavačů Krista
Pohřebiště vodárenského zla
To jsou ta místa ve starých stokách
To jsou ta zvradla, pohřební

If you like Stíny plamenů, you may also like: