Odpadní galerie

by Stíny plamenů

/
1.
2.
04:11
3.
4.
5.
06:26
6.
7.
8.
9.
10.

credits

released May 5, 2007

tags

license

all rights reserved
Track Name: Síť meziměstských stok
Epocha plzeňske říše
Kanalizačni sítě
Láme se v nové děje
Lordů v Čistírně

Mistrů práce s odpadní vodou
Přibývá rychlostí nadrozměrnou
Domovy jejich tak vzdálené jsou
Že propojit musí se dlouhou stokou

Z Plzně přes Prahu do Liberce
Dávno již chodba v provozu je
Razit budeme do Děčína
Lemovat cestu bude plamen i tma
Plzeň - čtyři řeky a tisíce stok
Praha - město slavné parni minulosti
Děcin - Labe černé prýští v snech
Liberec - sídlo šlechty spřatelené

Zvradlostroje nabité krví zemřelých náboženských fanatiků kristových
vyrážejí z Plzně stokou do Prahy, Bubenečské kanalizační Čistírny

Pan inženýr Möbius má zpracovaný projekt pro stavbu podříční stoky
Pod Vltavou, pod Labem, chodba zděná povede, ubyde z nich velké množství vody

Milióny glazovaných cihel a statisíce litinových prefabrikátů
Použito na veledílo, které se zapíše do světových dějin kanalizace

Armády horníků vedou stroje na sever
Postup je složitý i pro zkušené mistry
Větší díl boha nevyhnutelně zabít!
Chceme zaschlou krev věrných jeho potomků

Ocelí řezat krysy kříž nás nezastaví
Voláme do války legie potkanů

Jmenuji se Poklopů Syn
A světlo světa nenávidím
Vládnu v říši podzemní
Kde i plamen vrhne stín

Krev bezcenných lidí čerpáme do nádrží
Železobetonových valbolisných zvradlostrojů
Vesmír se třese strachy před černou vodou
Neporazitelnou silou říše Pána z Čistírny

Plzeň - čtyři řeky a tisíce stok
Praha - město slavné parni minulosti
Děcin - Labe černé prýští v snech
Liberec - sídlo šlechty spřatelené

Významná města jsou propojena v kanalizační síť
Zabíjet boha smysl má, veledílo slouží šlechticům
Pod řekami tečou vody zlé v dalších oblastech
Polymorbivodní obrazy nabývají mocných rozměrů
Track Name: Pád
Mistr Jímač:
Po povodních masivních, jež způsobili jsme
Chystáme se navštívit stoky klenuté
Syn Poklopů:
Nad městem zuří déšť, splachuje prach do vpustí
Dole duní údery poklpopů mých do skruží
Mistr Jímač:
Na zvradlech se to vaří, podzemní lázně se staví
Putujeme s naší matkou k železnému oltáři
Oblečte se vážení do obleků patřičných
Nastoupíme na vodu gumáky si nazujte
Tady už voda začíná a končí život pozemský
Držte se stěn zejména kluzké dno vás nedrží
Za okamžik přijdeme k děsivému výjevu
Oddělovač dešťový kde stéka voda do krku
Otvor je to nevelký však akorát na člověka
Stačí chvíli zaváhat a stane se pohroma
Emgancatus:
Syne Poklopů soustřeď se na cestu
Proud vody nezměrný strhl by tě do krku
Drž se pevně stěn udělej krok kupředu
Nesmíš zaváhat nepřijdeme o šlechtu
Syn Poklopů:
Jen klid
Vidím, že to tu je nebezpečné
Jednou rukou dobře se držím žebříku co vede šachtou
Druhou ruku zapřu mezi cihly a nohou vkročím vpřed
Nevidím nikde problém můžete jít pak rovnou za mnou
áááááááá ééééééééé pomoc
držte měěěěěěěěěěěě

Emgancatus:
Synu můj drahý stalo se ti neštestí
Co nyní podniknout na tvoji záchranu
Doú trob krku nemůžeme jít
Sám se v systému pokus zachránit
Mistr jímač:
Já teď nevím co dělat však doufám v nápravu
Budeš zřejmě dosti zraněn od krutopádu
Vyděšen jsem ve strachu jak tohle dopadne
Ve svém panství to dobře znám tady ne
Track Name: Dolů na zvradla
Emgancatus:
V nejhlubším patře
Snaž se zachytit Mistře
Musí snad býti cesty
Do pekla stoky v dešti

Mistr jímač:
Bohužel nemáme k dispozici zdejších chodeb plány
Nezbývá nic než na městské zemi hledat jiné šachty
Nezbytné vidím do neznáma sestoupit za bratrem
Nesmí již vyčkávat bez pomoci trpí teď uvězněn

Emgancatus:
Zde se zdá šachta být
Ať vede k synovi
Sestup níž první ty
Rozumíš bratrovi

Mistr Jímač:
Rozumím mu významě však neznám všechny cíle
On vždy skrýval mnoho svých místností ve stoce
Tuším jen že pod Plzní jsou fantastické zdrže
Když se mu zachce povodní jen spustí mocné stroje

Emgancatus:
Vzduch proudí ze stoky k zemi
V něm cítím co není v dešti

Vítám síň smrti boží
Zvradelní chrám a v něm syn!

Syn Poklopů:
Propadl jsem strašným krkem do zvradel těchto šedých
Byl bych se možná sám vyprostil však rád velmi vás vidím
Rez mi teče z končetin z hlavy a také ze zad
Rekreovat se vydáme do čistírenských zahrad
Track Name: Nejhlubší patro
Světelné pole se strukturou cihel
Odrazy září ve stínu svící
Voda se tříští na tisíce skel
Jenž kreslí vizí čistírenských

Kalí se vzduch asi kouřem od ohně
Stokou otřásá infrazvuk
Není co dýchat, krev na stěně schne
Tlaková vlna tu smetla stůl

V nejhlubším patře v kamenném dómu
Odehrává se nelidský boj
Prastarou odpadní zásobárnu
Napadl neznámý řízený stroj

Tam dole v nádržích nestřežených
S obsahem milion metrů krychlových
Pro potřeby Plzně při povodních
Jsou zásoby všech druhů vod odpadních

ref.
Na povrchu dne se otevírá zem
Do svých útrob zve znečištěný kmen
Káže-li šlechta z čistírny vod
Pozvednout průtoky plzeňských řek
Šedým stavidlem zastíněn je den
Pravým zvradlištěm přeplněný sen
A není-li na horách průtrží dost
Kalová čerpadla rozběhnou se...

Komplikovaný zpětných stok systém
Vyčerpá z nádrží letitý kal
Naroubován strukturou cihel
Naplní koryta až po okraj

ref.
V kmenové stoce se mísí rez a krev
Cihly kryje stín zapálených dřev
Káže-li šlechta z čistírny vod
Pozvednout průtoky plzeňských řek
Odpadní voda protéká městem
Poklopy těžké nepatří lidem
A není-li na horách průtrží dost
Kalová čerpadla rozběhnou se...

Údery do železných součástí
Vytvářejí symfonii
Pálí se cihly, armatury
Budou se stavět nové stoky
Track Name: Po půlnoci
Emgancatus:
Déšť nestačí skrýt včerejší den, kdy praskla hráz
Nést následky zlé za povodně, na duši mráz

Syn Poklopů:
Dnes je ten den, kdy já rozhodl se poodkrýt
Černé jádro odpadu pod nánosy staletí
Třeste se bestie, do chřtánů vám šeď naložím
Věčně budu pracovat na potírání křesťanství
Nesmí spát, nesmí žít, voda krev vyplaví
Rozbijí jim palice Satanovy poklopy
Dlouhé roky stavěl jsem podzemní vodní díla
Abych měl vody dost šedé pro zaplavení města

Mistr Jímač:
Tajils práci na úžasné a chvályhodné věci
Proč tak přísně Poklope i na čistírenské zemi?

Syn Poklopů:
Rozuměj jsem důsledný až do poslední chvíle
A potřebou neoplývám se chlubit nehotovou stavbou

Refrén Emgancatus + Syn Poklopů:
Lidé spí po půlnoci spánkem spravedlivým
Zatéká do ložnicí voda zvláště svatým

Syn Poklopů:
Obrazy zděných stok se zhmotňují na každém rohu města Plzně
Svatozmarné útoky jsem dlouho sliboval i po zavraždění Jehovy na Zvradlech

Mistr Jímač:
Obdivuji majestát s jakým kal stoupá vzhůru
Potravou i pro oči pastvou dopad díla mne ctí

Emgancatus:
Zvlášť nádherné jest ponořit tvář pod hladinu
Těm kdo mučili mne požehnáni přízní k bohu
Trest udeří v čas ranních hodin na hlavy svatých
Krev teče z těch ran na zvradlech dnes otevřených

Syn Poklopů:
Pomyslná hráz pod zemí metrů stodvacet
Nepraskla náhodou ba cizím zaviněním
Vetřelec byl předběžně vytržen ze života
Splavné jsou teď ulice i v dáli od nábřeží
Track Name: Dark sewage star
Deep in the sewer on water I lie
Mud ‘round my body the heat of my world
Satan the father draws a cross of light on the wall
The Sewage Disposal Lord calls from afar with a hellish voice

I sink my fingers into the floor of this vaulted hall
I find teeth and bones of those long dead
It is I who killed them, his majesty Lord of the Manhole Lids
Their flesh and blood fell right into Lord Satan’s Throat

I remember the times when we fought against the Waterworks
It’s glory as dead now as Mr. Jesus Christ himself
We created this waste world obscure to many
Where waters rush propelled by holy grey mire

I sailed through this dungeon and reached a place beneath an immensely deep shaft
The cover is lifted, I gaze through the open stave into night skies
I see a cold light, a star, ‘tis an omen
I must rise from the waters and climb up the pit

Dark sewage star – Blood of God pours down the drain
Dark sewage star – A manhole lid ablaze in the sky
Dark sewage star – A cosmic sign of waters foul
I invoke it every night when I ascend to the city’s surface

Emgancatus The Sewage Disposal Lady
Instead of a holy cross
She firmly grasps and iron sceptre

My dark throne is cast in cast-iron
From the bosom of raging sewage waters
Shadows of flames and visions reflect
From these shapes on moisty walls I read words of power

Images are changing fast as humans and their world
I search for hidden meanings in sentences of evil
Satan, Satan everywhere with his reign over himself
Fighting against those who spawned him in their minds

Dark sewage star...

A manhole lid rises in the sky, now even in the midst of a day
Most goluptious shadows it casts through it’s vents
And every night and every day one more lid shall appear
Till the time they all fall to earth
And kill even Satan

The sewage kingdom shall be roofed from above the ground
All of the waters either rusty or slurry
Blood shall rain and pour amidst the bricks
And there it shall nourish it’s death again
Track Name: Než začaly se v Praze stavět stoky
Středověká Praha byla tuze špinavá
Na ulice dlážděné lid kladl výkaly
Vystřídala choleru rána morová
Odvodňovací stoky městu chyběly

Celá řada učenců přišla s návrhy
Na zbudování systémů kanalisačních
Závažné nedostatky všechny však měly
Žádný neuspěl v projektových soutěžích

V roce osmaosmdesát devatenáctého století
Založilo město Kanalisační kancelář
V jejímž čele stanuli páni inženýři
Josef Václavek a Vincenc Ryvola

Srážky, povodně, podzemní vody
Údaje a studie na papír zapsali
Pořízeno bylo vše během krátké doby
Kancelář zrušili zas radní města Prahy

Inženýru Kaftanovi zadáno pak bylo
Zpracovaní projektu generálního
Ten se spojil s Doktorem Jamesem Hobrechtem
Velkým mistrem stavebním radou v Berlíně

Měsíc a rok trvalo než dílo dokončeno
A na jubilejní výstavě zemské vystaveno
Projekt Kaftanův-Hobrechtův sváděl stoky
Z pravobřežní části města dolů do Karlína
Tam procházely shybkou do Holešovic
Spojili se se sběračem z Malé Strany
Někde v místech přibližně pod Letenskými svahy
Spojená hlavní stoka přibrala sběrač z Buben
A měla ústit do Vltavy pod dolním okrajem
Holešovic...
A bez čištění...

Václavek a Ryvola tajně vyplodili
Kvalitní a soukromě konkurenční návrh
Se dvěma pásmy půdorysnými
A jinak vcelku rozhodně na vyšší úrovni

Oba projekty musely porovnány být
I přes četné stížnosti Doktora Hobrechta
Mezinárodní hrozil ostudou
Za porušení podmínek ze strany města

Rada se v těžké situaci vyslovila takto:

"Obec Pražská, majíc nyní mimo nadání
dva projekty kanalisační,
nemůže se beze všeho
pro ten neb onen rozhodnouti
a je tudíž nutno povolati
neodvislou autoritu,
aby o věci určitě se vyslovila."
Track Name: Příchod Rady Lindleye
Autoritou, která provedla expertisu projektů
Byl stavební rada nad Mohanem ve Frankfurtu
Stavitel staveb kanalizačních a vodárenských v Evropě
Inženýr William Heerlein Lindley, zkušený v oboru šedém

Koncepty pánů Ryvoly, Václavka a podobných
Velmi rychle smetl ze stolu, pustil se záhy do prací svých
Vyřešil všechny problémy, propočítal sklony tunelů
Odvodnění nejnižších bloků za přívalových odtoků

Rozpočtové náklady Lindleyova projektu dosáhly šesti a půl milionu zlatých
Přijal jej sbor obecních starších, postoupen byl c.k. místodržitleství
Povolení ke stavbě bylo uděleno v lednu roku 1895
V dalším roce na jaře poznovu rozhořely vášně české technické i laické veřejnosti

Začaly se stavět stoky zděné z cihel nejlepších, vnitřní město, vnější město, čtvrti na okraji
Sběrač A, sběrač B, systém chodeb spletitých, odkanalisování celé velké Prahy
Když zavítal na stavbu kanálního tunelu, císař František Josef první
Pravil: "Velmi pěkné jest to! Těší mne, že jsem to mohl viděti."

Třicátého srpna 1901 dokončena stavba kombinované
Oběžní a výpustní stoky kolem budoucí čistírny
Ještě tentýž den voda ze středu Prahy
Pod Bubenčem začala odtékat do Vltavy
Poloha v Bubenči byla příznivá jak vzdáleností, tak výškovými poměry
Rozdíl výšek mezi čistírnou a řekou dostatečný byl i při vysokém stavu vody

Stupeň předčištění byl ukryt v útrobách skvostné provozní budovy čistírny
Zatímco však nádrže sedimentační pod pozemkem směrem k řece situovány

400 vteřinových litrů odpadní vody teklo pod budovu třemi stokami
Ta největší z nich vedla do přívodní krypty, a na úrovni česlí do dómu lapače písku

Zde se v dlouhém bazénu oddělil písek, štěrk a hlína
Plovoucí nečistoty se zachycovaly na jemných česlích v celé délce lapače
Tyto se vybíraly upravenými hráběmi
Úzkorozschodnou drahou shrabky jely na Císařský ostrov

Na odtoku z lapače písku dávkovalo se vápenné mléko
A roztok síranu hlinitého pro zesílení následné sedimentace
Přimísené chemikálie snižovaly cenu kalu v zemědělství
Proto bylo toto zařízení pokrokové záhy odstaveno

Závěrečným stupněm čištění bylo usazování v deseti nádržích
S obsahem po dvanácti tisících krychlových metrů
Nádrže měly proti toku skloněné dno s kalištěm v nejnižším místě
Vyčištěná voda odtékala přes odpadní galerii do Vltavy
Track Name: Objekt staré čistírny
Původní návrh Lindleyův vnější podoby provozní budovy
Důsledně kopíroval čistírnu jednoduché podoby z Frankfurtu

Z neznámých důvodů doslova na poslední chvíli
Návrh byl změněný, a to nikterak nepatrně

Kdosi prosadil zcela jiné dělení oken s ozdobným štukovým ostěním
A další prvky, velké překvapení, s trochou nadsázky možno říci barokní
Mansardovou střešní konstrukci, bosáž na nárožích, štíty s volutami
Obdivuhodné střídání konvexních a konkávních říms a cibulových střech

To vše v situaci, kdy stály veškeré podzemní části, všechny zdi
Architektonická hodnota tak stoupla o několik řádů do výšin

Celý objekt čistírny je doslova učebnicí fortelné práce s cihlou
Ve všech prostorách jsou mistrně provedeny klenby, chodby, výklenky, prostupy ploch

Vyhlášenou architektonickou lahůdkou je světlík v přívodní kryptě stoky A
Přecházející z elipsy do kruhu, tam do války byl v provozu ventilační systém

Symetrická budova s bočními křídly navazujícími na vyšší střední trakt
Na nároží každého křídla stojí komín třicet metrů vysoký s hlavicí zdobenou

Pravý sloužil ke zmíněné ventilaci podzemí, bez níž by práce byla nesnesitelná
Levý byl kouřový a odváděl spaliny parních kotlů firmy Breitfeld & Daněk

Pod mohutnou valenou klenbou dómu lapače písku
Portál s tvarovaných cihel majestát jako v chrámu
Tři kmenové stoky tam vstupují z jižní strany
Stěny a prostor jsou nezvykle modelovány

Zvláštnímu kouzlu napomáhá osvětlení
Stín a světlo z různých úhlů prostor přetváří
Nad lapačem písku v úrovni terénu
Stojí hala centrální 16 vysoká metrů

Ocelovým srdcem čistírny byla parní strojovna s kotelnou cihlovou
Dva plamencové kotle vybavené přehřívačem par ekonomiserem
Dvoupodlažní atrium - strojovna, v nižší části jsou dvě odstředivá čerpadla
Ve vyšším patře stroje soustavy Schmidt, každý ze dvou o výkonu 100 koňských sil

Parní stroje byly konstruovány pro maximálně provoz úsporný
Pára neodcházela do atmosféry, ale byla vedena do kondenzačního válce
Kde se po smísení se studenou vodou vytvořil podtlak
Pára byla vlastně ze stroje odsávána, čímž se omezily na píst protitlaky

Přenos točivého momentu na hnaná zařízení
Obstarávala transmisní hřídel napříč budovou
Track Name: Mezi válkami
Ve dvacátých letech vznikla takzvaná velká Praha
Připojením k centru města obcí okolních
Množství splašků prohnilých se denně zvyšovalo
Tím nastaly pro čistírnu nové těžké časy

Elektřinu zavedli, provoz páry nahradila
Motory poháněly čerpadla písková
Taktéž kalová a výtah nákladní
Na vagóny polní dráhy spouštěné podzemí

Po dvaceti letech zařízení silně chátralo
Magistrátní komise ten stav ohodnotila:

"Všeobecně nynější stav čistící stanice jest velmi závadný
Uvnitř shledáno, že místnosti nebyly od postavení vůbec vybíleny
Stěny jsou černé, okna vytlučena, strojovna jest neudržována
A nečištěna, nářadí se povaluje po zemi
Kotelna má isolace zcela zničeny
A tytéž visí na mnohých místech z rour dolů..."
"Bylo rovněž zjištěno, že množství různých cizích osob
Používá bez námitek vrátného objekt stanice za průchod.
Nutno tomu učiniti přítrž, aby obec Pražská
Ve svá práva vlastníka opět uvedena byla..."

V roce dvacet sedm vyrostla nová česlovna
Trojdílný lapač písku a čtyři usazovací nádrže
Problém byla otázka zpracování kalu
Pořízen byl parní kalový tanker

Kalové studny měly se stavět
Složitý systém stanic čerpacích
Bioplyn měl elektřinu vyrábět
Místo toho přišla "druhá světová"

Po válce stanice dále chátrala
Na novou a moderní žádné peníze
Lindleyovo dílo se stalo jednou z nej...
starších funkčních čistíren na světě