Rány Černým Kovem

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
05:43
8.
9.
10.

credits

released November 1, 2002

tags

license

all rights reserved
Track Name: Předzvěst války za Čistírnu
Dost už bylo nadvlády vodárenské mafie
Nejvyšší zuřivost je v železech pravdy
Litinové poklopy se třesou ve skružích
V boji proti čistotě zuří odpadní vody

Satan - Druhá duše Pána z Čistírny
Satan - Duchovní síla ze špíny
Satan - Úder kovu v srdce vodárny
Satan - Soudce smrti v pláni bitevní

Zběsilá představa je stále kolem nás
Čistírna spadá pod jejich vedení
Bouří se každá duše špinavá
Zvěstuje válku za osamostatnění

Satan - Druhá duše Pána z Čistírny
Satan - Duchovní síla ze špíny
Satan - Úder kovu v srdce vodárny
Satan - Soudce smrti v pláni bitevní

Pane Čistírenský!
Syne Poklopů!
Mistře Jímači!
Do boje!!!

Vyzvěte naše spojence do války
Není už nač čekat
K zemi srazit každého zrádce
Vodárnu se zemí srovnat

Vévodo z Libkanu!
Ing. Möbie!
Pane Nesnídale!
Do boje!!!

Jehovovi kristozmetci do vody patří
Ať strženi jsou stokou, ať se ve špíně topí
Když přežijí krutou plavbu, na česle narazí
Mříže budou zabíjet rukou čistírenských legií

Satan - Druhá duše Pána z Čistírny
Satan - Duchovní síla ze špíny
Satan - Úder kovu v srdce vodárny
Satan - Soudce smrti v pláni bitevní

Stále žije v čistotě odkaz mrtvé paní
Celý areál prožraný jehovisty - zmetky
Je nutné rukou Satana špínu osvobodit
Smrt mrzáků učiní šlechta z čistírny
Track Name: První zvradelní bitva
Syn Poklopů:
Všechny železné uzávěry jsou otevřeny
Vody v jímkách mají hustotu bahna
Chodby na zvradla překlenou práh smrti
Další mrzáci budou v děsu padat

Můj bratře Mistře Jímači
Otec do zbraně nás povolal
Už jsem nahnal zmetky pod zem
Na tobě je prvotní válečný čin

Mistr Jímač:
Vím co musím udělat ujímám se kliky
Železným kolem otáčím doleva povolit
Nekonečné masy špíny se prolejou do stoky
Jehovisti budou se v odpadní vodě topit

Syn Poklopů:
Teď - Otevírám průchod špíně
Teď - Rozsudek proti bohu
Teď - Rozpoutána válka
Teď - Voda proudí do krista

Sláva pekelné smrti na zvradlech
Sláva satanově černé práci
Už je to tady už padají hlavy
Svaté kříže reznou ve vodě odpadní

Ještě padne jediné slovo o spasiteli
Poklopem svým rozdrtím svatomrzcům hlavy
Má nenávist ke zrádcům je podložená pravdou
Pozvu proto do boje několik svých přátel
Track Name: Druhý příjezd Vévodův
Vévoda z Libkanu:
Díky za tvé pozvání příteli můj z Plzně
Svou přísahu splním při poslední bitvě
V Liberci, mé rodné špíně pozdravil jsem blízké
Do války že odplouvám stokou do zbraně

Syn Poklopů:
Tady v šedi města západočeského
Stále přežívají nežádoucí duše
Skrývají se v nádržích lesku čistého
Ba dokonce vládnou i naší čistírně

Vévoda z Libkanu:
Říkáš věci děsivé, to zlobu ve mě probouzí
Mám ocelové zbraně, neváhám je použít
Válečné plány zpracujeme společně
Já přispěji nápady v bitvách proti vodárně

Syn Poklopů:
Abych pravdu prohlásil, jedna z nich už proběhla
To sami s bratrem a otcem pustili jsme vodu
Na zvradlech jsme utopili stoupenců boha Jehova
Množství krve nepravých je prolito do hrobů
Jen varovný zářez byla první bitva zvradelní
Ještě přijede z Prahy Möbius Inženýr
Spolu s Panem Nesnídalem pevné jádro utvoří
Už nebude nic znamenat jméno Vodárna Plzeň

Vévoda z Libkanu:
Budoucnost je černá, není pochybností
Až promluví legie kanalizační
Zmínil jsi se o někom, jehož čest mi naznámá
Budu se těšit na setkání, každá špína vítaná

Syn Poklopů:
Nesnídal je pracovník v čistírně hospodář
Kontroluje nádrže - satanovu výheň
On ani šlechetný Pan Dispečer
Už nebudou mít na zádech nápis Vodárna Plzeň
Track Name: Poslání Ing. Möbia
Temná postava pražského podzemí
Ing. Möbius do Plzně dorazil
Důstojnost a čest tohoto pána
Šlechetnou je vlastností ducha
S válečnými myšlenkami přichází
Se sílou jeho díla výhra je jistá
Připravený na válku je jako my
S dlouhým vousem Möbius - podivná osoba

Téměř středověký nádech jeho zbraně spatřují
Připravuje se obrovský vrhač těžkých náloží
Na plzeňském náměstí už staví se stroj válečný
Naplněno konečně je jeho dávné poslání

Tak jako Syn Poklopů do války zapálený
Tak jako Mistr Jímač zahalený tajemstvím
Tak jako Pan Nesnídal neskrývá své nadšení
Tak jako Pán z Čistírny původ svůj má šlechetný

Sláva tomuto šílenému vědci
Sláva jeho kristobijectví
To co staví na náměstí
Bude masakr železna a betonu
Pravý český vynálezce
Nápady má nebezpečné
Nenávist vůči jehovistům
Žene ho do války věčné

Obrovská zbraň bude vrhat kusy kostelní
Rozebíráme nyní boží svatostánek
Stavba je to nežádoucí stejně jako vodárna
Žádné náboženství v Plzni nebude mít zázemí

Pan inženýr Möbius je na boj připraven
Spočítané dobře má dráhy letů kamení
Těch ran co poletí přes město na vodárnu
Krutě proti kristošpíně tahle bitva útočí
Track Name: Voda, Zvradla a bouře
Rána železná udeřila městem
Šachta odkrývá své útroby
Šum vody zní s dozvukem
Rachot šedi uchvacuje

Mohutná bouře zuří nad městem
Souvislý díl vody padá na zem
Kanalizační systém přetížen
Trhají se poklopy ze skruží

Ve zvradla mění se celé okolí
Ulice, řeky a soutoky
Plný průřez každé stoky
Tolik vody, špíny, smrti

Šeď zděných konstrukcí
Kanalizačních místností
Chraňme si své bohatství
Stoky staré pod Plzní

Železné skruže, rezavé mříže
Valící se bahno ničí svaté kříže
Voda, zvradla a bouře...

Přívaly špinavé vody drtí boha
Čistírenská šlechta drží se železa
Poklopy, mříže, konstrukce
Zbraně jsou čistě válečné

Ocel a špína proti svatým
Do kostelního sklepa proudí voda
V zajetí rezi jsou zmetci
Zlobí se krutá odpadní voda

Železné skruže, rezavé mříže
Valící se bahno ničí svaté kříže
Voda, zvradla a bouře...
Track Name: Rány Černým Kovem
Syn Poklopů:
Otevřeli jsme ten největší otvor do pekel
Nekonečné zvradelní boje burácí černým kovem
Tříštivé smrště železných věcí trhají srdce
Rány vykonávají nad lháři kruté rozsudky
Zaseknuté sekyry jsou v hlavách zrádců země
Strach kaží mít ze Satana a v děsu sami prosí
Teď dusí se v sulfanu a polykají krysy
Satanovo pravou tvář už vidí před smrtí

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Vévoda z Liberce rozpoutal bouři ohně
Jeho úder do boha vrhá stíny plamenů
Žhářská práce spaluje budovy nesprávné
Rozpadá se nadvláda svatých nad čistírnou
Otec můj zaplavil nádrže ve vodárně
Speciální stokou pustil odpadní vodu
To, co za půl století zůstalo na česlích
Zasypává mrtvá těla svědků jehovových

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Mistr Jímač:
Ve své jímce vytvořil jsem sulfanové ložisko
Kovové potrubí tam zavedené je
Pouštím do plic křesťanů jedovatý plyn
Takový je můj příspěvek do války nesvaté

Ing. Möbius:
Mé vzdělání je hodnotné a potřebné pro boj
Postavil jsem nevídaný ničivé síly stroj
Zvony z věže kostele shozeny v prach země
Nabity a střeleny jehovistům do tváře

Vévoda z Libkanu:
Na třísky jsem dal rozsekat lavice z chrámu
Nakrmil jsem plamenem proradné svatobestie
S Kristem svazky jejich trhám a házím do hrobu
Satan, byť jen slovem smrti strašný strach v nich vzbuzuje

Ing. Möbius:
Rozbíjím svou mocí základy zlého chrámu
Útokem své oceli ukazuji slepcům pravdu
Padají hlavy sochám, snad někdo procitne
Ať každý symbol víry v Krista postaven je na hlavu

Vévoda z Libkanu:
Plamenem hořících trosek vítězím nad Jehovou
Mimo zákon patří všichni s Kristem spojení
Víc nenávisti proti nim - nežádoucí jsou
Jménem země a lidí: Buďme nemilosrdní!

Syn poklopů:
Válečné útoky už zuří bez varování
My jsme nejmocnější šlechta
Zničený je odkaz vodárenské paní
Krev prolitá ranami železa
Kamenné zbytky z kostela létají
Na hlavy dalších kristozmetků
Poprask nad sídlem páchá peklo na zemi
Lháři už neunesou svoji tíhu

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem
Track Name: Zvradlonoš
Lord Morbivod:
Ve zběsilých projevech proti křesťanství
Zahynulo na zvradlech prazmetků množství
Tak jak pravil Asura z jejich mrtvých duší
Jedna velká zrozena Zvradlonoš takzvaný

Zvradlonoš:
Jsem výtokem z těl bezduchých jehovistů
Rozsypaly se kosti já vystoupil ze stínů
Procházím se stokou hledám smysl zrození
Morbivod přede mnou káže: "Vystup na zemi!"

Lord Morbivod:
Zvradlonoši příteli veď své kroky k čistírně
Hledej budovu zarostlou budeš překvapen značně
Prachem času zapadaný očekává povel tvůj
Železobetonový valbolisný zvradlostroj

Zvradlonoš:
Vstupuji do říše špíny za černou řeku
Pravé místo nacházím když prošel jsem vodu
Beru za železnou zrezivělou mříž
Vidím už svůj vůz a zkrvavený kříž

Lord Morbivod:
Zvradlonoši příteli válka je věčná
Tvé poslání je zřejmé vůdce toho monstra
Kde spatříš symbol křesťanství zaútočíš tam
Máš pod sebou mocný stroj palivo ti do něj dám

Sulfan - Jedovatý plyn
Sulfan - Výplod špíny stok
Sulfan - Nekřesťanský stín
Sulfan - Dech odpadních vod

Zvradlonoš:
Můj vůz je z betonu cihel a oceli
Má velmi zlou tvář bezbožné síly dosti
Do pancéřové nádrže chci více sulfanu
Narážet budu betonem do posledních křesťanů

Lord Morbivod:
Sulfan - Palivo zvradlostroje
Sulfan - Roztočí jeho poklopy
Sulfan - Vskutku splozený z hnoje
Sulfan - Plyn zvradelní bitvy
Té poslední...
Track Name: Tisíce zvradelních bestií
Beton a prach

Padla noc a město duní, atmosféra špíny vládne
Odcházím do hlubin v zemi, otevřou se brány chladné
Stoka je můj symbol pána, šlechetného strůjce pravdy
Nenávidím boží slova, oslavím odpadní vody

Šedé stíny králů noci plují stokou
Hněv je v nás

Jménem železného srdce oslavuji beton a prach
Útrobami staré Plzně procházím já, nesvatý vrah
Bylo snesené prokletí, zvrat ve tváři lháře Krista
Nemá místo mezi námi špína zvaná církev svatá

Pán z Čistírny králem noci
Plamenů stíny - Hněv je v ohni

Déšť a vítr zuří nad územím Plzně
Všechny řeky burácí
Voda prořezává betonové základy
Na zvradlech je posvícení
Těžké bahno zatéká do chodem říše
Stojím na místě pohřbu zbytků všech svatých
Uctívači Krista mají prohnilé i kosti
Satan je pán pravdy

Tisíce zvradelních bestií - Potkávám na svých cestách
Tisíce zvradelních bestií - Pravými jsou přáteli
Tisíce zvradelních bestií - Žijí ve stokách pod Plzní
Tisíce zvradelních bestií - V železe, v cihlách a v betonu

Šedé stíny králů noci plují stokou
Hněv je v nás

Pán z Čistírny králem noci
Plamenů stíny - Hněv je v ohni

Black metal je cesta pravá, zima mrazí, oheň v duši
Věčná bude jeho sláva, Ježíš Kristus zavřel oči
Čistírna odpadních vod u řeky na Bílé Hoře
Stanoven je boží soud, kde Satan je vrchní soudce
Až budou všechna náboženství zničená
Pozvedneme číše s odpadní vodou
Apřipijeme na zdraví a slávu
Našeho Pána z Čistírny

Tisíce zvradelních bestií - Pozdravím když stou projdu
Tisíce zvradelních bestií - Morbivod je jeden z Nich
Tisíce zvradelních bestií - Rachotící železo
Tisíce zvradelních bestií - Válčí proti Jehovistům
Track Name: Poslední zvradelní bitva
Ve jménu špíny psané na vodě
Proudy vody tečou do Plzně
Do čistírny vod odpadních
Díváme se do vody v níž hoří ohně
Stoka je plná zarudlé výhně
Vidím stíny plamenů, držím se betonu

Povodí řek má pohotovost, země se třese voda bouří
Poslední zvradelní bitva
Pravda vody, pravda špíny, pravda stoky pod zemí
Poslední zvradelní bitva

Jez zachytává vyplavené věci
Ve zvradla mění se řeky, jezy, soutoky
Voda, živel oslavený vrací se skrz potoky
Až k prameni, kde navždy mizí pod zemí
Z podzemí pak napadá čistá místa - kostely
Též ovládá stroje pro povodní výstřely
Sama sebe vyzvradlí k nesvatému boji
Prohlašuji slávu vodě, špíně, dešti

Povodí řek má pohotovost, země se třese voda bouří
Poslední zvradelní bitva
Pravda vody, pravda špíny, pravda stoky pod zemí
Poslední zvradelní bitva

Otvíráme neustále ocelové mříže
Skřípou jako rozeštvané stroje
Jedeme stokou na kolech ocelových
Na válečném zvradlostroji
Nesvaté místo, kudy proudí špína
Naše svatyně bez světla věčná
Pán Čistírenský - kristoborců vládce
Za své přátele do boje táhne

Povodí řek má pohotovost, země se třese voda bouří
Poslední zvradelní bitva
Pravda vody, pravda špíny, pravda stoky pod zemí
Poslední zvradelní bitva
Track Name: Open the Gates (Dark Funeral cover)
Oh, mighty lord of the evil realm
Open the gates to your dominion
Save me from this holy light
That makes me suffer like a pig
Satan lead me to your throne
And make me one with hell
I kneel before you dark lord
And swear the unholy oath

Unholy master Satan - make my wish come true
Open wide your kingdom-where all the evil rule
Lord of hell possess my soul
With thousand mad and insane demons
Lock up, the seven gates
And bring out your infernal legions

Lucifer - lead me to your throne
Satan - bless my damned soul
Belial - baptize me in blood
Leviathan - take me to the depths

Open the gates - Satan
Open the gates - Satan
Open the gates - Satan
Open the gates - Satan

Master-cast your spell on earth
Curse the waek disciples, their holy soul must burn
Lord of fire - consume the holy lord
Your black flame of damnation shall purify the world

Lucifer - let the cursed soul burn
Satan - make fire consume the world
Belial - sacrifice thy holy blood
Leviathan - show their lord your wrath

Open the gates - Satan
Open the gates - Satan
Open the gates - Satan
Open the gates - Satan