Pokles do temnot kanalizačních hlubin

by Stíny plamenů

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

demo

credits

released March 1, 2000

tags

license

all rights reserved
Track Name: Pokles do temnot kanalizačních hlubin
Poklesněme do temných prostor stok!
Ponořme se do odpadních vod!
Mocný Pán Čistírenský, vládce šedi království
a vážený Syn Poklopů, představitel významný.

Ponořme se s nimi do tajů pod městem!
Vítejme ve světě, kde je světlo neznámé!
Poklesněme do temných prostor stok!
Ponořme se do odpadních vod!

Tady je místo smrti všech nepoctivců,
jejich mrtvá těla hnijí v odpadní vodě.
Vyznavači kristovy kteří přežili,
z donucení sežrali naše gumáky.

Však našli se další kdo zradu zpáchali,
čistírnenští vládci jsou zas rozzuřeni,
ti zmetci pocházejí z vodárenské oblasti,
tam odtud by nikdo z nás zradu nečekal.
Track Name: Vodárenská mafie
Do posvátné místnosti stokou kroky vést,
zdravit Pána z Čistírny přes
posvátnou hromadu kanalizačního hnoje.
Betonový chrám hrůzný pohled odkrývá,
kdo nezvaný zde vyřádil se?
Veškerý odpad přeházený,
hák na poklopy ukradený,
meditační lože pošlapané,
jen lampa a hromada jsou nedotknuté.

Mafie z vodárny neprávem vkročila,
mafie z vodárny neprávem znesvětila
posvátné místo pitnou vodou.

Zrada odvrácené strany špíny.
Již nelze znovu vysvětit opuštěnou
posvátnou hromadu
kanalizačního hnoje.

Mafie z vodárny neprávem vkročila,
mafie z vodárny neprávem znesvětila
posvátné místo pitnou vodou.

Všechny síly skryté v šedých vodách
vlnu zloby rozpoutají proti vodárenským bestiím
a proti jejich vládkyni.
Každý z věrných stokám válečný plán zplodí,
nejvyšší Pán rozhondne, kdo koho musí zabít!
Track Name: Příjezd Vévody z Libkanu
Ze stok nejhlubších, meziměstských,
dunivý rachot zní, daleké volání.
Návštěva vzácná z města Liberce,
vládce tamních kanalizací.

Syn Poklopů:
Jsi už očekáván, Vévodo z Libkanu,
v jedné naší stoce ti chystám domov tvůj.
Darem od nás přijmi, prosím, část šedi království!
Tak jako sám Satan, jsi pro nás nejcennější.

Příteli ze stok severních,
v tomhle kraji došlo ke zradě příšerné.
Má matka Paní z Vodárny dala rozkaz proti nám,
její "čistá" mafie nás poškodila.

Můj bratr Mistr Jímač, na věky s ní spřízněný,
teď zcela na dně jímky jek bez duše umírá.
Na přání té zrádkyně mu odebrali potravy,
bez bahna je jeho život jako voda bez špíny.

Můj otec Pán z Čistírny, v lásce těžce zklamaný,
krutě truchlí v hlubinách vyhnívacích nádrží.
Jen Satan ví jak dlouho smutek jeho vydrží.
Však já věděl co skrývala, teď zbyl jsem jediný.

Proto vítám tě můj příteli, Vévodo z Libkanu.
Díky že včas vyslyšels, prosbu mou o návštěvu.
Můj bratr, otec ani Ing. Möbius,
nikdo z nich teď není schopen, Vodárně se postavit.

Vévoda z Libkanu:
Už chápu Syne Poklopů, proč jsem vážil cestu do Plzně,
Pomohu ti rozpoutat válku proti Vodárně.
To samozřejmost vcelku zřejmá, máš mou plnou podporu,
jen mi ještě vysvětli, kdo je Ing. Möbius!

Syn Poklopů:
Ty neznáš velkého pražského kanalizačního vědce, Ing. Möbia?
Opravil všechny stroje ve staré pražské čistírně v Bubenči.
Ochránil před rozkradením celé zařízení,
teď slávou oplývají ty skvosty muzeální.
V tom tkví jeden z důvodů, proč mám v něm zalíbení.
A nezlobím se, když nemá času pro moje válčení.

Vévoda z Libkanu:
Už chápu, kdo vězí za jménem tím,
Až bude po boji, tak se seznámím.
A ty Syne Poklopů jsi pěkný šílenec,
tak je to správné, tak to má být.

Syn Poklopů:
A teď si všichni držte svoje gumáky,
neboť jsem se dostal do šedé nálady,
s Vévodou z Libkanu plujeme do bitvy,
za chvíli na vodárnu začnou padat poklopy.
War!
Track Name: Zuřivý monolog syna poklopů (Zničení vodárny)
Já, Syn Poklopů, rozzuřen do šílenství,
vodárnu srovnám se zemí, jménem mistrů kanvodství.
Já, matku vlastní, však kdo ví zda,
prokouknutou měl, nikoliv jak příbuzní.

Smrt lidem z vodárny!
Smrt i vrchní zrádkyni!
Jen slávu mistrům z čistírny!

Teď vidíš, otče, co z ženštiny tvé uzrálo!
Už je to tady, bratře, tys lezl zrádcům do zadku!
Jen se dobře podívej, co s tvojí jímkou provedli!
Musíme držet pospolu, ať už není marné snažení!

Ve jménu Satana, rozpoutejme peklo.
Už se v mých představách rodí šedé výjevy.
Krásné modré nádrže, čím tak rychle černají?
Není to náhodou odpadní voda?
Mrtvé ryby naházíme do vodárenských objektů.
Už nehodlám dál naslouchat těm vodárenským blábolům.
Šedé krysy sežerou zbytky vodárenských konstrukcí.
Předpovídám věčnou zkázu vodárenské mafii.

Tak jako dávno před časem jsme svatou chátru topily,
stejný konec připravíme podvodníkům z vodárny.
Nelze věřit nikomu, kdo má tlamu plnou čistoty.
Všechny tyhle bestie čeká voda ze stoky.

Smrt lidem z vodárny!
Smrt i vrchní zrádkyni!
Jen slávu mistrům z čistírny!

Ze všech stran na vodárnu síla špíny útočí.
Shora stavby drtí železné mé poklopy.
Do křišťálové vody tečou čistírenské splašky,
Sabotáž to spáchaná ve jménu šedé pravdy.
Track Name: Procitnutí pána z čistírny (Zabití vodárenské paní)
Pán Čistírenský:
Už otevřels mi, synu, oči mé,
tu ženskou zničíme.
Už vyplouvám ze svých nádrží,
v mysli mi dřímá rozhodnutí:
Zabít!

Vždy byl jsi, synu, odvrácen,
ty jediný jsi pravdu znal,
Já lživou láskou oslepen
a na tu tvou zapomínal.

Stydím se za svojí slepotu,
i já se musím učit z chyb,
díky ti, že zůstals věrný
kanalizačnímu království.

Právě tvojí zbraní, synu,
právě tou já zabít chci
Ať jeden ze tvých poklopů
klesne na hlavu vodárny.

Syn Poklopů:
Já tu křeplavici rozdrtím
s radostí nesmírnou, otče.
Čekal jsem jen na tvé svolení,
No a teď ještě ty, Mistře Jímači.

Mistr Jímač:
Slyším vás už dosti dlouho rozmlouvat o vodárně
Od života ve stokách už ničeho se nedočkám.
Z mojí jímky navěky ztratilo se bahno vzácné,
Loučím se s vámi všemi, neboť hlady umírám.

Syn Poklopů:
Brtře, né!

Mistr Jímač:
Uh. (umřel)

Syn Poklopů:
Néééééééééééééé.

Pán z Čistírny:
Nadešel čas, synu,
Nadešel čas, zabíjej!

Vévoda z Libkanu:
Taktéž ti radím, příteli.
Vždyť ona nese vinu za smrt tvého bratra.

Slečna voda:
I jako křehká dívenka,
teď promluvit musím,
naše prolhaná mátinka,
ta ať už nikdy nezaječí.
Pitná sestra ať jde s ní,
byla jen její součástí,
vím jako že se jmenuji:
slečna Odpadní voda.

Syn Pokopů:
Tak dost už s těma klávesama,
tohle je black metal odpadních vod.

Slečna voda:
Tož dobrá bratříčku, já toho zanechám,
ať hudba z čistírny zní už jen na kytarách.

Syn Poklopů:
Vy jste se všichni ale rozřečnili,
až teď, když smrt postihla jednoho z nás.
No tak podívej se, matko, vzhůru nad hlavu.
Tomuhle já říkám porářka hlavy vodárny.

Paní Vodárenská:
ááááááááááááááá
Track Name: Šedá pohřební zvradla
Ve starých stokách pod spláchnutým prachem
Pohřební jsou larvy deroucí se zvradlem
Tam pohřbené jsou duše obětí naší moci
Smrti v odpadní vodě se neubránili

Zvradla jsou šedá, zvradla jsou strašná
Nepřejte si nikdo, zvradla ta šedá
Nechtějte být nikdo pohřebený na zvradlech

Pohřebiště vyznavačů Krista
Pohřebiště vodárenského zla
To jsou ta místa ve starých stokách
To jsou ta zvradla, pohřební

Utopili jsme křesťanskou víru v odpadní vodě
Zasypali jsme vodárnu kanalizačními poklopy
Paní z Vodárny dostala poklopem přímo do hlavy
Koho asi příště zabijí Čistírenské síly

Pohřebiště vyznavačů Krista
Pohřebiště vodárenského zla
To jsou ta místa ve starých stokách
To jsou ta zvradla, pohřební
Track Name: Cosi podivného se stalo ve stoce
Na částečce plující odpadní vodou
začal zářit malý modrý plamen
Stěny stoky byly osvíceny neznámým světlem
Obrátil se směr toku černé hnijící vody

Tvar hladiny neodpovídal zemské tíži
Perlivé prameny víří vodu ve stoce
V některých místech se děje nevídáno
Voda sama obtéká prázdné vzduchové překážky

V některých stokách přestali platit přírodní zákony
Nesmírné scenérie vznikají v chladném vzduchu
Závoje ztuhlé odpadní vody protínají chodby
Voda se začíná vytrácet ze dna stoky

Podzemní svět se podivně změnil
Celý prostor jest prostoupen šedým vláknem
Malý modrý plamen se rozmáhá do šíře
Spaluje všechen odpad zbylý na dně

Pukají betonové stěny kanalizačních místností
Železné tyče prorážejí pevná odpadní monstra
Prostorem létá změď šedomodrých cárů
Z modrého ohně jest pevná černá skála

Těžký poklop se propadl i s celou obručí
Strhl s sebou dolů obrovské kusy zdiva
Mocně dopadl na dno přičemž uvolnil světlo
Pak sám se postavil a vznesl se do výše

Poklop se sám vydal do chodby
Strhává s sebou veškeré bohatství
Na dno se vrací odpadní voda
A zase nabrala správný směr k čistírně
Track Name: Jen pro stoky chci žít +2 bonus (Throne of Satan, Ústřední hřbitov)
Můj život provázejí již asi sedmý rok
Jak silně zbohatl v nich já to neslýcháno
Těch příběhů a dobrodružství nepočítáno
Toť věřte nebo nevěřte já věrný jsem stokám

Všechny stoky z města noci pojmou vody hektolitry
Všechny stoky směřují do sídla Pána z Čistírny
Jen pro stoky já chci žít
Všechny stoky splavují šedé vody odpadní
Stoky pro mě znamenají vysvobození
Jen pro stoky já chci žít

Z šedého všedního světa nad zemí
Do ještě větší šedi za šera unikám
Slyším jen šum vody poklopů dunění
Cítím chladný zápach ten sílu dodává

Navracím se zas a zas do temných místností
Mají v sobě jakési kouzlo já ho objevil
Já dal stokám duši a jiní dali beton
Bůh skvostů odpadních je sám čistíren Pán

Všechny stoky z města noci pojmou vody hektolitry
Všechny stoky směřují do sídla Pána z Čistírny
Jen pro stoky já chci žít
Všechny stoky splavují šedé vody odpadní
Stoky pro mě znamenají vysvobození
Jen pro stoky já chci žít


Throne of Satan:

Hell, darkness and fire
Black storms of Satan
Unholy power in flames
Throne of Lord Satan

Funeral of christian souls
Realm in the name of Satan
A Satanic infinity
End of heavens kingdom

Satan - Lord
Satan - Master
Satan - God
Satan - Father

Lords, devils and gods
Lucifer, Satan and Moloch
Unholy power in flames
Throne of Lord Satan

Evil, darkness and shadows
Throne of Lord Satan
Demons and dragons in fire
Eternal world of Satan

Satan - Lord
Satan - Master
Satan - God
Satan - Father

Satan - Pán
Satan - Mistr
Satan - Bůh
Satan - Otec


Ústřední hřbitov:

Kolem hřbitova ústředního
táhnou se cesty bezejmenné.
Každého rána nedělního
přichází stařena v hroby temné.

Hrob mocný si chystá pro sebe,
když vidina hrůzná ji překvapí.
Obraz na hrobě jejího muže
změnil se v hlavu prasečí.

Hrůzou stařena na zem padla.
Zrak matný-jinam pohlédla.
Na cizích hrobech též prasata,
s výkřikem děsivým omdlela.

Příští den správci hřbitova
zjistili stav mrtvé stařeny.
Halucinace jí spatřená
stala se jevem pravdivým.

Provalilo se to šílenství:
Každý mrtvý člověk co pohřben tady,
v prase se změní jeho podoba.
Foto na hrobech-prasečí hlavy.

Jak našli stařenu mrtvou na hrobu,
szjistili hlídači hrůzy pekelné.
Tělo té báby je v okamžiku
v prasečí podobu proměněné.