Flexibilní stoka

from by Stíny plamenů

/

lyrics

Pod slepé ulice svá žebra stoka tlačí
Nepevné uložení to umožňuje
Kalových hmot zdroj bokem se stáčí
Hluk panen zvradelních den zahušťuje
Podzemím zmítá se vodič vod
Měkké tkáně klenbami jsou svatými
Předstírají hlavních strojů chod
Do dolních oblak se sblížit s mrtvými
Revizní šachty uhýbají provozu
Pozor, měknou poklopy!
Kmenová stoka per rectum
Zanořte hmat do špíny
Přítel Syna poklopů — Svatý Pan Dvořák
V bitvě proti vodárně, skoro středověk
V přilbě, s kopím ďábelský přízrak
Hvězdný Jeho puls, jak přešel celý svět
Sen hlín zčernalých pod dlažbou plane
Rmutné duše druhé strany úpí v kalech
Na dně a též pode dnem kolaps nenastane
Kanalizace se hýbe pod Plzní na zvradlech

credits

from Šum v pološerech, released December 4, 2015

tags

license

all rights reserved