Bledé cesty čistírenských muk

from by Stíny plamenů

/

lyrics

Bezhlasý závan, děs na dosah je
Mokré dno, přívaly pěn
Tam ve stokách lká kdosi ztracený
Ve vlnách a nánosech pne lan
Bledé ruce jak sápou se k bohu v záři luny z povrchu
Bledé cesty čistírenských muk
Nejisté víry v tiši i řevu
Všem se nám zdálo, že udeří hrom
Na stěnách se blesknou klenoty
Ze sbírky bludného Mistra
Každý z nás teď aby mu naslouchal
Hladí někdo dlažbu v mdlobě spánku
A zvedá se pro vichr černých vizí
Budou v toku věčné změny, či dlouhodobé ustrnutí?
Ospalost mě nesežehne, žádný blok betonu
Alexandr Špinírenský, ó město, vodo, zde povstanu
Zloba stínů se sype spadištěm
Záblesky litiny řežou prostor
Zašlý herec s mokrým strništěm dýchá vůni legend

credits

from Šum v pološerech, released December 4, 2015

tags

license

all rights reserved